Verminderen energieverbruik

Het verminderen van energieverbruik is belangrijk. Minder energieverbruik zorgt voor minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Daarnaast hoef je stroom die je niet gebruikt ook niet op te wekken. Dit scheelt windmolens en zonnevelden. Ook is duurzame stroom duurder om te maken. Doordat de overheid subsidies verstrekt voor groene energie worden de kosten flink omlaag gedrukt.Ook kost het veel moeite om stroom te maken, dat toont dit filmpje wel aan Wereldkampioen baanwielrennen vs. magnetron: kunnen we zelf onze stroom opwekken? - Kassa - BNNVARA 

Je kan het energieverbruik op verschillende manieren verlagen. Door gebouwen te isoleren, zuinigere apparaten te gebruiken en het gedrag van ons als mensen aan te passen. In alle gevallen bespaart het ook nog eens veel geld en het is ook nog eens goed voor het milieu. Daarnaast kan je niet alleen persoonlijk iets doen, maar ook de overheid en bedrijven kunnen stappen zetten.

Drie belangrijke vragen en antwoorden

De belangrijkste reden is dat minder energie gebruiken zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. Door de groei van de bevolking en groei van welvaart zorgen voor meer activiteiten die energie verbruiken zoals vliegen, auto rijden en het kopen van producten. Daardoor stijgt ook het totale energieverbruik. Daarnaast bespaart het je ook kosten. 
 

Het rijden met auto’s en vrachtwagens en het vliegen zorgt voor veel CO2 uitstoot. Door minder te vliegen en minder vaak de auto te nemen verlaag je dus snel de uitstoot. Neem vaker de fiets of het openbaar vervoer. Of overweeg een elektrische auto als je echt niet zonder auto kan. Dan moet je wel minimaal 39.000 kilometer rijden (bron: Hoe groen is elektrisch rijden? 2023 | ANWB )

Daarnaast maakt minder vlees eten ook een grote impact op de CO2 uitstoot. Vlees is voor 8% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot per land. Ook minder eten weggooien helpt in het tegengaan van de CO2 uitstoot.

In 2021 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen de grootste hoeveelheid uitgestoten door de industrie (32%). Het minste (15%) door de gebouwde omgeving. Dit zijn huizen, kantoren en andere gebouwen. bron:  Welke sectoren stoten broeikasgassen uit? (cbs.nl).

In het in 2019 gesloten Klimaatakkoord Het Akkoord | Klimaatakkoord is afgesproken dat iedereen een bijdrage levert ; de industrie, gebouwde omgeving, landbouw en verkeer. De Nederlandse industrie stoot ongeveer 55,1 miljoen ton CO2 uit. In 2030 moet de industrie, bovenop bestaand beleid,  14.3 miljoen ton CO2 reduceren in 2030. Dit komt neer op besparing van 59% ten opzichte van 1990. Bron: Klimaattransitie+door+de+Nederlandse+Industrie+-+Het+zesde+cluster.+De+plannen+van+9+sectoren.pdf (pdf, 11 MB)