Keuze van een graf, de kosten en het onderhoud

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het kiezen van een graf. Met uw uitvaartondernemer kunt u overleggen wat het beste past bij uw wensen. Voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met een beheerder van de begraafplaats. 

Hieronder staan in het kort de belangrijkste verschillen tussen een particulier graf en een algemeen graf.

Particulier graf

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Grafrecht voor een periode met steeds 10, 20 of 30 jaar;
 • Grafrecht kan worden verlengd tot 5, 10 of 20 jaar;
 • Een graf voor maximaal twee overledenen en asbussen/urnen in en/of op het graf.
 • De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt bijgeplaatst.

Algemeen graf

U kunt kiezen uit diverse algemene graven:

 • Algemeen graf voor volwassenen
  Een graf voor het begraven van de overleden personen;
 • Algemeen graf voor kinderen
  Een graf voor het begraven van twee overleden kinderen tot en met 12 jaar;
 • Algemeen urnengraf
  Een graf voor het begraven van twee asbussen/ urnen;
 • Strooiveld
  Op begraafplaats Oud Wulfseweg is het mogelijk om as van de overledene uit te strooien.

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Grafrecht voor een periode van 10 of 20 jaar;
 • Grafrecht kan niet worden verlengd;
 • Herbegraven na het verlopen van de grafrechten is wel mogelijk;
 • Maximaal twee overledenen in één graf, waarbij het bijna altijd voorkomt dat de overledenen elkaar niet gekend hebben;
 • De gemeente bepaalt wie de eerstvolgende is die in het graf begraven wordt. Dit is vaak een onbekende; De rechthebbende mag grafbedekking plaatsen op de helft van het graf.

Naast de keuze voor het soort graf, heeft u ook een keuze in het type graf.

De mogelijkheden zijn:

 • Particulier graf voor volwassenen:
  Een graf met ruimte voor 2 overledenen en 2 urnen/asbussen.
 • Particulier kindergraf:
  Een graf met ruimte voor twee overleden kinderen t/m 12 jaar en 2 asbussen/urnen.
 • Particulier urnengraf:
  Een graf voor het plaatsen van twee urnen in een ruimte van 1m2.
 • Particulier urnennis:
  De urnennissen bevinden zich in de 2 urnenmuren op de begraafplaats Oud Wulfseweg.
 • Particuliere gedenkplaats:
  Dit is een ruimte van 1m2 om een overledene te herdenken als bijvoorbeeld het lichaam niet gevonden is. (zie fotovoorbeeld Particulier urnengraf)

Soort graf Omschrijving Grootte 10 jaar € 20 jaar € 30 jaar €
Particulier graf Ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn. 2.00 x 1.00 m. 1.364,50 2.638,50 3.911,50
Particulier kindergraf Ruimte voor het begraven van twee overledenen t/m 12 jaren/of plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn. 1.75 x 1.00 m. 1.199,50 2.308,50 3.416,50
Particulier urnengraf Ruimte voor twee asbussen en/of urnen 1.00 x 1.00 m. 704,50 1.319,00 1.932,50
Particuliere urnennis Ruimte voor één urn in de urnenmuur.   446,50 749,00 1.072,00
Particulier gedenkplaats Ruimte voor het herdenken van een overledene die hier niet begraven ligt. 1.00 x 1.00 m. 801,00 1.319,00 1.932,50
Algemeen graf Ruimte voor het begraven van twee overledenen ouder dan 12 jaar zonder recht op verlenging. De gemeente bepaalt wie de eerstvolgende is. Tarief is per overledene. 2.00 x 1.00 m 704,50 1.242,00 N.v.t.
Algemeen kindergraf Ruimte voor het begraven van twee overledenen tot 12 jaar, zonder recht van verlenging. De gemeente bepaalt wie de zonder recht van verlenging. De gemeente bepaalt wie deeerstvolgende is. Tarief is per overledene. 1.75 x 1.00 m 622,00 1.153,50 N.v.t.
Algemeen urnengraf Grafruimte voor het plaatsen van een urn. Tarief is per overledene. 1.00 x 0.50 m 425,50 749,00 N.v.t.
Reserveren Het reserveren van een particulier graf bij leven op Oud Wulven   N.v.t. 641,00 N.v.t.
Reserveren Het reserveren van een particulier graf bij leven op Oud Wulven met telkens 10 jaar   320,00 N.v.t. N.v.t.

Tarieven Verlengen

Soort graf 5 jaar € 10 jaar € 20 jaar €
Particulier graf 772,50 1364,50 2638,50
Particulier kindergraf 690,00 1199,50 2290,50
Particulier urnengraf 442,50 704,50 1318,50
Particuliere urnennis 313,50 446,50 802,50
Particulier gedenkplaats 491,00 801,00 1511,50
Reserveren; Het verlengen van een reservering van een particulier graf bij leven op Oud Wulven N.v.t. 320,00 N.v.t.

Tarieven begraven en bijzetten

Omschrijving Kosten binnen normale werkuren (ma t/m vr. tussen 10 en 15 uur) Kosten buiten normale werkuren
Begraven van een overledene in een bestaand graf 828,50 1.193
Begraven/ plaatsen van een asbus of urn 181,50 271,50
Verstrooien van as op een uitstrooiplaats 157,00 235,50

Tarieven grafbedekking

Omschrijving Kosten €
Vergunning grafbedekking 130,00
Afgeven vergunning voor aanbrengen grafbedekking 130,00
Afgeven vergunning repareren of aanpassen van grafbedekking met graven met bijzondere waarde en/of gelegen in beschermde gebieden van de begraafplaats Pr. Ireneweg. 130,00

Tarieven overige kosten

Omschrijving Kosten €
Luiden van de klok van de gemeentetoren in het Oude Dorp 49,50
Overschrijven van een recht op een graf met alleen recht 90,50
Samenvoegen graflagen graf onbepaalde tijd 1.319,00
Samenvoegen graf bepaalde tijd 489,00
Plaatsen grafkelder (de onkosten die de gemeente maakt incl de advies- en begeleidingskosten) Op aanvraag

Is de rechthebbende of de belanghebbende die het grafrecht had overleden? Of wilt u het grafrecht aan iemand anders toekennen dan kunt onderstaande formulieren gebruiken

Wilt u zelf een graf reserveren of een begrafenis aanvragen? U kunt hiervoor de volgende formulieren voor invullen:

Op de beide begraafplaatsen is het mogelijk om een graf te reserveren.

Goed om te weten:

 • Een reservering is geldig voor een periode van 20 jaar;
 • Wordt het graf niet binnen 20 jaar gebruikt dan kunt u de reservering steeds verlengen met 10 jaar;
 • Wordt iemand begraven in het graf, dan vervalt de reservering;
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud tot de werkelijke uitgifte van het gereserveerde graf;
 • Voor het reserveren van een graf zijn kosten verbonden.

De regels voor begraven en cremeren zijn vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging.

Beheersverordening Begraven

In de beheersverordening zijn regels vastgelegd voor de Houtense gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeenteraad heeft deze regels vastgelegd op basis van de wet. De regels gaan bijvoorbeeld over de soorten graven, de tijden dat er begraven kan worden en het ruimen van graven.

Regels begraafplaatsen

Deze regels gaan over praktische zaken als de openingstijden van de begraafplaats voor bezoek.

Voor grafbedekking geldt een aantal regels. Onderstaand treft u de maximale maten voor grafstenen en beplanting op de begraafplaatsen Oud Wulven en Prinses Ireneweg.

Wilt u een vergunning aanvragen voor grafbedekking? Veelal wordt dit gedaan door de steenhouwerij die voor u de grafbedekking/grafsteen verzorgd.

U kunt uw aanvraag, voorzien van onderstaande informatie, indienen bij begraafplaats@houten.nl :

 • Het grafnummer, de NAW-gegevens van de rechthebbende, de overledene (en Steenhouwerij indien van toepassing)
 • Een werktekening, voorzien van:
  • een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  • de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  • de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
  • het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
  • de fundering.

NB. Een particulier graf moet worden voorzien van opsluitbanden of een andere afbakening van 1 meter x 2 meter (afmetingen graf).

Goed om te weten:

Grafbedekking moet voldoen aan bepaalde eisen zoals maatvoering, soorten materialen en type beplanting. Zie voor de regels de verschillende documenten onder ‘Regels begraafplaatsen Gemeente Houten’.