Overlijden doorgeven

 • Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden, maar de familie kan dit ook doen.
 • Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen aan.
 • Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden.
 • Bent u uitvaartverzorger, doe dan online aangifte.
 • Aangifte van overlijden per e-mail is niet mogelijk.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aangifte van overlijden

Wat heeft u nodig?

 • eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3).
 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel.
 • Burgerservicenummer van de overledene.
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts (A-formulier). Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS.

  En in sommige situaties:
 • Is de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden?
  Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie nodig.
 • Is de begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden?
  Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts nodig.
 • Is er gekozen voor een wetenschappelijke ontleding?
  Dan is er een wilsbeschikking ondertekend (inclusief recent afgegeven legitimatiebewijs) door de overledene nodig.

Hoe verloopt het proces?

Na de online aangifte krijgt u van ons de nodige documenten (verlof en gevraagde uittreksels) via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

 • Schrijf het nummer van de overlijdensakte op de B-envelop, in het daarvoor bestemde vak.
 • Lever het A-formulier en de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis.
  Of stuur het zo snel mogelijk op naar:
  Team Dienstverlening, t.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
  Postbus 30, 3990 DA Houten

Aangifte aan de balie voor uitvaartbezorgers of nabestaanden

U neemt dan het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • Verklaring van overlijden (A-verklaring)
 • Doodsoorzaakverklaring (B-verklaring)
 • Eventueel het trouwboekje van de overledene
Afspraak maken

Wij geven u bij de afspraak 2 documenten mee:

 1. Een document waarmee wij toestemming geven voor de uitvaart. Dit heet een ‘verlof tot begraven/cremeren’.
  Wilde de overledene zijn lichaam aan de wetenschap geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 2. Een afschrift van de overlijdensakte. Deze heeft u nodig om het overlijden door te geven aan verschillende instanties.

Wat gebeurt er na de aangifte?

We verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook bij een eventuele partner. Daarnaast informeren we een aantal instanties over het overlijden:

 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Belastingdienst
 • Hoogheemraadschap
 • Gemeentelijke belastingen

Andere organisaties moet u zelf informeren. Gebruik hiervoor het afschrift van de overlijdensakte.

Aangifte van overlijden gratis
Afschrift overlijdensakte € 15,70

Vindt de uitvaart plaats in het buitenland? Dan heeft u voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een laissez-passer af, een vervoersbewijs voor een overledene naar een ander land. Een laissez-passer wordt afgegeven door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.