Inwonersfonds

Samen doen in Houten

De gemeente Houten wil graag initiatieven van inwoners ondersteunen. Via het Inwonersfonds (voorheen Ons Fonds) kunt je een financiële bijdrage vragen om je buurt mooier, plezieriger of beter te maken. Je kunt bijvoorbeeld iets leuks organiseren, zoals een straatfeest of buurtbarbecue. Ook kun je samen met je buren een voorstel indienen om de openbare ruimte te verfraaien.

Doe hier wat inspiratie op!

Inloggen met DigiD Aanvraag Inwonersfonds

Enkele belangrijke spelregels:

  • Het initiatief levert een vrijwillige bijdrage aan de Houtense samenleving
  • Het initiatief wordt gesteund door de straat, buurt of wijk waar u het uit wil voeren
  • Het initiatief mag geen privébelang of commercieel belang hebben
  • Je bent inwoner van Houten
  • Het initiatief vindt plaats binnen de gemeente Houten, voor inwoners van Houten
  • Het initiatief kan pas uitgevoerd worden nadat  de aanvraag is goedgekeurd
  • Je levert zelf en/of met de buurt een eigen bijdrage door middel van geld, tijd of werk
  • Als het een initiatief is voor een aanpassing van de openbare ruimte moet je eerst de Voorwaarden bewonersinitiatieven in de openbare ruimte  (pdf, 143 KB). Vervolgens neem je contact op met de wijkcoordinator.