Subsidies

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Ook ondersteunt de gemeente lokale initiatieven voor duurzaamheid en stimuleert met het Inwonersfonds ideeën uit de samenleving. 

In de Algemene subsidieverordening staan de basisregels die gelden voor subsidies die de gemeente Houten verleent. 

Subsidieplafonds

Per subsidieregeling wordt jaarlijks een maximaal beschikbaar subsidiebudget bepaald. Dit wordt ook wel het subsidieplafond genoemd. De subsidieplafonds worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De meest actuele subsidieplafonds vindt u in de bijlage subsidieplafonds.

Past uw activiteit niet binnen de bestaande subsidieregelingen en subsidieplafonds? Neem dan eerst contact op met een beleidsmedewerker om te toetsen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. In zeer incidentele gevallen kan de gemeente ook subsidies verlenen voor activiteiten die niet passen binnen de bestaande subsidieregelingen en subsidieplafonds.