Reageren op toekomstige laadpalen in uw buurt

Steeds meer Houtenaren rijden elektrisch. Daardoor komen meer laadpalen in de openbare ruimte. Volgens de landelijke cijfers en de voorspellende berekening van MRA-E zijn er de komende jaren zo’n 150 nieuwe laadlocaties nodig voor Houten. Deze toekomstige laadlocaties spreiden we zo goed mogelijk over de gemeente.

Wanneer de locaties bekend zijn vindt u hier de lijst met de locaties waar we overwegen om laadpalen te installeren voor elektrische auto's. Als bewoner kunt u binnen 2 weken reageren zodra deze locaties bekend zijn.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar laadpalen@houten.nl.

Locaties ter hoogte van:

 • Kleihoeve 12
 • Tulpentuin 18

U kunt reageren t/m 4 juli

Er komt pas een laadpaal als blijkt dat er behoefte aan is. Hierbij kijken we naar de data over bezetting en elektriciteitsafname van de al aanwezige laadpalen in Houten. MRA-E informeert de gemeente als bestaande laadpalen veel gebruikt worden. Ook bij een aanvraag voor een nieuwe laadpaal kijken we eerst naar het gebruik van de laadpalen in de buurt.  Zo zorgen we dat er pas een laadpaal komt, als deze echt nodig is.

 • Uit de bezettings- en afnamedata voor laadpalen blijkt dat er een noodzaak is tot het bijplaatsen van een of meerder laadpalen.
 • De gemeente zoekt een geschikte laadlocatie, die voldoet aan de criteria. Deze criteria staan vermeld onder Nieuwe laadlocaties.
 • Als een laadlocatie voldoet aan de criteria publiceren we het verkeersbesluit in de Staatscourant en in ’t Groentje op de pagina Gemeentenieuws.
 • Vanaf het publicatiemoment gaat een bezwaartermijn van zes weken in. Zie www.houten.nl/bezwaar.
 • Hierna kan de laadpaal worden geplaatst. 
   

De één is blij met een laadpaal, de ander niet. Dit kunnen we niet voorkomen. We laten u weten dat de volgende drie punten geen redenen zijn om een andere locatie aan te wijzen:

Bezwaar indienen leidt meestal niet tot een andere beslissing. We kunnen niet voldoende laadpalen plaatsen, als we het individuele belang vooropstellen. Het algemeen belang en verduurzamen krijgen voorrang. U mag wel bezwaar indienen als we de criteria niet goed hebben toegepast. De criteria staan vermeld onder Nieuwe laadlocatie.

De meest gestelde vragen en antwoorden

Hoe kan ik een verzoek doen voor het plaatsen van een openbare laadpaal?

Antwoord op deze vraag vind u op de pagina Aanvragen van een openbare laadpaal

Hoe werkt een laadpaal in de openbare ruimte?

Antwoord op deze vraag vind u op de pagina Aanvragen van een openbare laadpaal

Hoelang duurt het voordat een nieuwe laadpaal er staat?

Tussen een aanvraag en het plaatsen van de laadpaal zit meestal een periode van 9 tot 12 maanden.

Op dit moment zijn er wereldwijd leveringsproblemen van elektronische onderdelen. Hierdoor loopt ook de levering van laadpalen vertraging op. Daarnaast zijn er structureel personeelstekorten voor zowel het voorbereidende als uitvoerende werk.

Er zijn veel partijen betrokken bij het plaatsen van een laadpaal: de gemeente, de netbeheerder, de laadpaal-exploitant en de aannemer/installateur. De gemeente zoekt een geschikte locatie en houdt rekening met de criteria. De netbeheerder checkt alle kabels en leidingen in de grond. De stroomvoorziening voor een laadpaal moet goed zijn. Na het nemen van een verkeersbesluit moet een geschikte monteur tijd hebben om de laadpaal te plaatsen. Al met al vraagt het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte de nodige tijd en aandacht.

De laadpaal in mijn buurt is regelmatig bezet, wat doe ik hieraan?

Om het elektrisch rijden tot een succes te maken, zijn voldoende laadplekken nodig.

Als elektrische rijder mag u een aanvraag indienen voor een extra laadpaal in uw buurt. Na binnenkomst van de aanvraag kijken we allereerst naar de data over bezetting en elektriciteitsafname van de al aanwezige laadpalen in Houten. Op basis daarvan beslissen we of er wel of geen laadpaal bijkomt in uw buurt.

Waarom komen er meer laadpalen, terwijl er nu nog weinig elektrische auto’s zijn?

Er worden alleen palen bijgeplaatst als er daadwerkelijk vraag naar is. Dat noemen we datasturing.

Aan welke criteria moet een laadlocatie voldoen?

Een goedgekeurde laadlocatie voldoet aan onderstaande criteria:

 • kunnen aansluiten op maximaal 20 meter afstand van het bestaande stroomnet;
 • de aan te leggen kabels en leidingen komen niet in de directe buurt van bomen en boomwortels;
 • publiek toegankelijk zijn;
 • niet te strak tegen / bij ramen en woningen;
 • logische locaties in de wijk, rekening houdend met spreiding;
 • ruimte voor beheer en onderhoud;
 • verkeersveiligheid (eventueel met enige aanpassingen tegen aanrijding van de palen).

Hoe weet ik of er een nieuwe laadpaal komt?

Zodra er in Houten een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte komt, spuiten we een sjabloon bij de parkeerplek waar een laadpaal is voorzien en verwijzen we naar de website. Bewoners hebben vervolgens twee weken de tijd om te reageren.

Na deze twee weken publiceren we het verkeersbesluit in de Staatscourant en in 't Groentje op de pagina Gemeentenieuws.

Ik wil dat de laadpaal op een andere locatie komt, wat kan ik doen?

Heel vervelend als u liever geen laadpaal voor uw deur wil of een andere locatie beter vindt. Dit zijn geen redenen om de aangeduide laadlocatie te verplaatsen.

Wel mag u controleren of de laadlocatie voldoet aan de daaraan gestelde criteria. Als deze niet goed zijn toegepast, kunt u contact met ons opnemen of een bezwaarschrift indienen.

Wij raden u aan eerst de informatie op deze website goed te lezen. Indienen van bezwaar leidt meestal niet tot een andere beslissing. Meer informatie over een bezwaarschrift indienen, zie www.houten.nl/bezwaar.

Waar komen laadpalen in mijn wijk?

We kunnen nog niet zeggen waar er precies nieuwe laadpalen komen. Doordat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, is het wel zeker dat er steeds meer laadpalen komen. Echter er komt pas een nieuwe laadpaal als uit data van aanwezige laadpalen blijkt dat deze drukbezet zijn. Er moet dus een behoefte zijn. Door de toename van elektrische auto’s zal op termijn de huidige loopafstand van 300 meter naar een laadpaal in Houten afnemen naar 150 meter.

De parkeerdruk in mijn straat is al hoog. Wordt het nu nog drukker?

Nee, een elektrische auto heeft - of die nu staat te laden of niet – altijd een parkeerplaats nodig. Parkeren doet iedereen het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar iemand moet zijn. Dat geldt ook voor e-rijders (automobilisten die met een elektrische auto rijden). Als ze niet bij de laadplaats staan, parkeren ze ergens anders in de buurt. Een hoge parkeerdruk is geen reden om geen laadpaal te plaatsen. Verduurzamen van mobiliteit krijgt voorrang.

Ik parkeer altijd op de plek waar nu een laadlocatie komt. Wat kan ik doen?

U kunt hier niets tegen doen. In Houten hebben alleen speciale groepen een eigen parkeerplaats in de openbare ruimte. Denk hierbij aan artsen bij de huisartsenpost of minder-validen. Voor de rest zijn de parkeerplaatsen in het openbaar gebied voor iedereen.

Mag ik met mijn niet-elektrische auto bij een laadlocatie parkeren?

Nee. Als u geen elektrische auto rijdt, mag u niet parkeren op een laadlocatie waar een laadpaal bij staat. Doet u dit toch, dan riskeert u een boete.

Hoe zit het met laadpaalklevers?

Een ‘laadpaalklever’ is een rijder van een elektrische auto die een laadpaal langer bezet houdt dan nodig is. We handhaven niet op laadpaalklevers.

Het laadpaalkleven blijkt echter zeer beperkt. Minder dan 1% van de laadsessies zijn 48 uur of langer. De meeste elektrische rijders gedragen zich net als andere autobezitters. Het grootste deel van de laadsessies start in de avond als mensen thuiskomen (tussen 17.00 en 20.00 uur) en eindigt de volgende ochtend bij vertrek (tussen 6.00 en 9.00 uur).

Het toelaten van laadpaalkleven is niet zo gek. Als je langer op een laadplek staat, is er steeds vaker sprake van ‘slim’ laden. Dit betekent dat je elektrische auto niet direct begint met laden zodra je de stekker aansluit maar dat deze zoveel mogelijk in de daluren laadt of kan zelfs stroom terug leveren aan het net. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast, zijn de laadtarieven lager en kan worden geladen met duurzame zonne- en windenergie. Het direct verlaten van een laadplek is dus niet altijd wenselijk. Als we willen dat een elektrische rijder zijn auto direct na het laden weghaalt, neemt hij ergens anders een parkeerplek in. En blijft de laadplek leeg.

Het aantal laadpalen in Houten is nog beperkt. Als er nog te weinig laadpalen in uw buurt zijn, is het netjes om uw elektrische auto te verplaatsen als deze volledig is opgeladen. Het is een ongeschreven regel dat u nooit bij een laadpaal parkeert als u uw auto niet oplaadt. Een locatie bezet houden terwijl u niet aan het laden bent, is erg vervelend. Het is een kwestie van beleefdheid om uw voertuig ergens anders neer te zetten als deze voldoende opgeladen is.

Wat betekent bezetting en elektriciteitsafname? (beschikbare data van een laadpaal)

De bezetting van een laadpaal zegt iets over de tijd dat een auto op een laadlocatie staat.

De elektriciteitsafname van een laadpaal betekent de afname (laadtijd) van een elektrische auto tijden het laden.

Wat heb ik nodig om mijn elektrische auto te laden?

Een laadabonnement bij een provider, een laadpas of app op uw mobiele telefoon om u te identificeren bij een laadpaal en een laadkabel.

Ik heb/wil een thuislaadstation, maar parkeer op de openbare weg. Mag dit?

Nee dit mag niet. Om te kunnen laden, loopt dan een kabel over de openbare grond of stoep. Dit kan overlast of gevaar opleveren voor anderen, ook als u een kabelmat gebruikt. We vinden dit een onacceptabel risico.  Bovendien is het wettelijk verboden om stroomkabels in de publieke ruimte over de stoep of groen te laten lopen.