Gladheidbestrijding

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Houten begaanbaar te houden. Door de weersverwachting goed in de gaten te houden en preventief te strooien, proberen we de gladheid voor te zijn.

Nieuwsgierig hoe dit in de praktijk gaat? Bekijk snel dit filmpje!

Volgorde van strooien

  1. alle doorgaande wegen, hoofdfietspaden, bushaltes en uitvalswegen politie en brandweer
  2. de hoofdwegen in de wijk en wegen met verhoogd risico op ongevallen
  3. overige locaties

Het duurt ongeveer drie uur om de hoofdroutes te doen. Mocht het nodig zijn, strooien we ze een tweede keer. Bij extreme omstandigheden (zware sneeuwval of ijzel) strooien we de hoofdroutes meerdere malen of gebruiken we sneeuwschuivers om ze toegankelijk te maken. De overige routes strooien duurt ongeveer 2,5 uur.

Het is helaas onmogelijk om alle fietspaden, stoepen en wegen te strooien. Wij concentreren ons op de belangrijkste en meest gebruikte routes.

Wij strooien in principe in de volgende situaties

  1. Bij opvriezen van natte weggedeelten en bij lichte sneeuwval: uitsluitend de doorgaande wegen en de hoofdfietspaden en de opritten naar de bushaltes langs De Rondweg.
  2. Bij aanhoudende ijzel en/of zware sneeuwval strooien en/of schuiven we naast de bovengenoemde wegen ook op een aantal voetpaden en locaties handmatig (F-route, G-route). Dit doen we doorgaans alleen op normale werkdagen tussen 7.30 en 16.00 uur.

Route Soort route Omschrijving
Goud Bruggenroute De Schalkwijksebrug en de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal inclusief de bijbehorende fietspaden.
Roze, Groen, Oranje, Blauw, Bruin, Geel, Zwart, Rood Strooiactie/ strooiactie-extra Deze route omvat alle doorgaande wegen, hoofdfietspaden, inprikkers en uitvalswegen van politie en brandweer
Bushaltes Bushaltes Opritten, trappen en bovendek bushaltes
Wijkontsluitingswegen Wijkontsluitingswegen In deze route worden de doorgaande wegen in de wijk gestrooid.
F-route-handmatig aangegeven voetpaden In deze route worden de paden bij bejaardenwoningen en winkelcentra sneeuwvrij gemaakt en gestrooid.
G-route-handmatig Openbare locaties die extra zorg vragen bij langdurige ijzel/ sneeuwval. Handmatig te strooien en te ruimen locaties nabij openbare voorzieningen zoals scholen, sociaal culturele centra, kinderdagverblijven e.d.