Bomen

Houten heeft een diversiteit aan bomen, die geven het mooie groen karakter, en daar zijn we trots op! 

Bekijk hier het filmpje!

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van maar liefst 32.000 bomen in dit openbaar groen. Dit betekent dat we bomen onderhouden en regelmatig inspecteren. Als een boom ziek is of een onveilige situatie veroorzaakt, ondernemen we actie door te snoeien of te kappen. We planten ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand conform bomenbeleid goed op peil te houden. 

Wat doen we bij regulier onderhoud zodat de takvrijezone gewaarborgd blijft?

 • Begeleidingssnoei van de bomen de eerste 10 jaar na aanplant om een veilige definitieve kroon te bereiken
 • Onderhoud van bomen met definitieve kroon, zoals verwijderen dood hout gebroken takken
 • Het verwijderen van stamschot (takken die op stam groeien)
 • Knotten van leibomen en knotbomen
 • Snoeien van fruitbomen

Wat doen we bij incidenteel onderhoud? 

 • Dunnen of vervanging van bomen
 • Het verwijderen van boompalen (palen die bomen recht houden), watergeef ringen,en boombanden (band om de boom en de boompaal).
 • Verbetering van de standplaats zoals vergroten boomspiegel en bemesting
 • Vervangen van dode of zieken bomen
 • Nazorg , het watergeven van ca. 3 jaar na aanplant
 • Boomcontrole (VTA) en nader onderzoek van zieke bomen. (bomen met slechte conditie)
 • Wortelopdruk verhelpen

De gemeente kapt bomen niet zomaar. Maar soms is het noodzakelijk om één of meer bomen te kappen, bijvoorbeeld:

 • Als de boom ziek is en niet meer beter kan worden.
 • Als de boom onveilig is voor de omgeving

Bij slecht en extreem weer zijn deze bomen kwetsbaar en kunnen gevaar (losse takken) opleveren voor  weggebruikers. Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven. Bijvoorbeeld:

 • door wortelopdruk
 • als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden
 • om de boom ernaast meer groeiruimte te geven

Bekijk hier de kaart waar u de plekken van de te rooien bomen kan bekijken.

Overzichtskaart rooien bomen

De gemeente Houten heeft alle bomen met bijzondere waarde in kaart gebracht. Zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein. Een bomendeskundige van de Gemeente Houten beoordeelt de bijzonder waarde van de boom.

Gekeken wordt of de boom:

 • onvervangbaar is;
 • zeldzaam is door zijn vorm;
 • zeldzaam is door zijn soort;
 • zeldzaam is door zijn omvang of hoogte;
 • of er zeldzame planten op groeien of er zeldzame dieren in wonen.
 • een historische binding heeft met standplaats;

Kapvergunning bomen met bijzondere waarden

Wilt u een boom kappen die op de lijst staat van ‘Bomen met bijzondere waarde’? Dan heeft u een kapvergunning nodig. In het kapvergunningenbeleid leest u de voorwaarden. Vergoeding in de onderhoudskosten De eigenaar van de boom met bijzondere waarde heeft de plicht goed voor de boom te zorgen.

De gemeente heeft hier ook belang bij. Daarom betaalt zij een deel van het onderhoud.

Walnoten, peren, appels… Wist je dat er in het openbaar groen in Houten fruit en noten groeien die je zelf mag rapen of plukken? De gemeente heeft de bomen met eetbare vruchten (pdf, 910 KB) in kaart gebracht. Iedereen mag de vruchten vrij rapen of plukken. Doe wel voorzichtig, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bomen beschadigt.

September en oktober zijn bij uitstek de maanden om het fruit te oogsten. De noten zijn vanaf eind oktober goed. Behalve de bomen staan er in de gemeentelijke plantsoenen diverse struiken met eetbare vruchten. Denk aan hazelnoten, mispels en wilde pruimen. Deze staan niet op de kaart.