Overlast dieren en planten

Er zijn allerlei redenen waarom u overlast kunt hebben door ongedierte, bomen of struiken in de Openbare Ruimte. Denk bijvoorbeeld aan vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw.

Wanneer u last heeft van ongedierte in de Openbare Ruimte dan kunt u hiervoor de gemeente inschakelen. Maar is dit op eigen terrein/grond dan dient u zelf een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Dit geldt ook voor bedrijven.

De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Klachten of meldingen van gevonden kadavers kunt u bij de gemeente indienen, zodat verwijdering wordt geregeld.

Meldpunt Openbare Ruimte
Telefoonnummer (030) 639 26 11 

Tevens wijst de gemeente verzamelplaatsen aan, waar kadavers in ontvangst kunnen worden genomen. Er is een gekoelde container beschikbaar op het afvalscheidingsstation.

Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20°C) is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat.

Bel direct naar het waterschap, telefoonnummer (030) 634 57 00 

In het weekend kunt u ook overdag contact opnemen met de Dierenambulance.

Eikenprocessierups  is een behaarde rups die in de maanden april tot en met augustus voorkomt. De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Door. de brandharen van de rupsen kunnen gezondheidsklachten ontstaan.Raak de rupsen niet aan! De brandhaartjes van de rups kunnen zorgen voor pijnlijke jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en luchtwegen.

Vragen of melding maken?

De aanwezigheid van eikenprocessierupsen in bomen van de gemeente of in gemeenteplantsoenen kunt aan ons doorgeven. De gemeente laat de rupsen in bomen van de gemeente of in gemeenteplantsoenen verwijderen.

Henry Blitterswijk
Afdeling Voorbereiding uitvoering beheer

Telefoonnummer (030) 639 26 11 
Email gemeentehuis@houten.nl.

Klachten

Bent u in aanraking geweest met de rupsen? En heeft u klachten als jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen en luchtwegen? Neem dan contact op met uw huisarts of met de GGD.

Bestrijding

We laten een gespecialiseerd bedrijf de rupsen bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. We doen dit alleen op plaatsen waar veel mensen in aanraking kunnen komen met de eikenprocessierups.

Door het doden van de rupsen in een vroeg stadium voorkomen we overlast en gezondheidsproblemen. De rupsen hebben nu nog geen brandharen, die krijgen ze pas in een later stadium. Daarnaast controleren we eikenbomen op aanwezigheid van nesten en maken een planning voor het wegzuigen. Door deze manier van bestrijden, beperken we het aantal rupsennesten. De nesten die daarna toch nog ontstaan laten we wegzuigen en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Mezen- en vleermuiskasten

Ook zetten wij 160 mezenkasten en 40 vleermuiskasten in om de rups te bestrijden. Koolmezen en vleermuizen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De koolmezen eten de rupsen op. De vleermuizen eten de motten op zodra de rupsen zich verpoppen naar vlinder.

Heeft u rupsen in uw tuin?

Heeft u last van rupsen op uw eigen terrein? Wij kunnen u adviseren over de juiste wijze van verwijderen. De kosten voor het verwijderen moet u wel zelf betalen.

Heeft u vragen? Kijk op de site van het kennisplatform processierups www.processierups.nu 

De spinselmot is een vlinder die eitjes legt op jonge twijgen. De eieren worden afgedekt met een wit, taai spinsel. De takken en de stam worden hierdoor helemaal ingesponnen. De ingesponnen bomen zien er tijdelijk minder mooi uit, maar leveren geen schade voor uw gezondheid op.

In april/mei komen de eitjes uit en dan eten de rupsen de bomen en struiken kaal; gelukkig lopen deze daarna weer mooi uit. Bij aanraking van takken laten rupsen zich vallen.  Door de rupsen in een vroeg stadium te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel proberen we de overlast te voorkomen. 

Rupsen in uw tuin?

Soms veroorzaken spinselmotten overlast voor omwonenden als ze op zoek zijn naar voedsel. Door in een vroeg stadium de kolonies uit de takken te knippen, kan overlast worden tegengegaan. U doorbreekt hiermee de cyclus die tot een plaag leidt. De natuurlijke vijand van de spinselmot is de sluipwesp en vogels.  

Neem contact op met

William van Meeteren
Afdeling Voorbereiding uitvoering beheer

Telefoonnummer (030) 639 26 11  
Email gemeentehuis@houten.nl.

Ziet u blauwalgen? Cyanobacteriën (ook wel blauwwieren of blauwalgen genoemd) zijn in het water te herkennen als kleine groene bolletjes. Vooral tijdens warm weer kunnen de bacteriën aan het wateroppervlak drijflagen vormen. Een drijflaag kan blauwgroen, heldergroen of roodbruin zijn. In deze drijflagen komen soms hoge concentraties giftige stoffen voor. Ga daarom niet zwemmen in deze drijflagen!

U een melding doen bij

Het Waterschap, telefoonnummer (030) 634 57 00
De gemeente, telefoonnummer (030) 639 21 01

De gemeente heeft voor de beheersing van onkruid op straten en stoepen een vaste aanpak en een duidelijk kwalitatief streefniveau vastgesteld. Voor woongebieden, bedrijventerreinen en de groenzones geldt een C-niveau. Dat betekent dat het functioneel in orde is maar dat er wel onkruid aanwezig mag zijn. Voor het Centrum, het Oude Dorp en Castellum geldt een B-niveau. Dat houdt in dat het ook nog mooi en comfortabel moet zijn. Zo ontstaat er voor geheel Houten een acceptabele situatie waarbij het onkruid in toom wordt gehouden en de kosten voor de gemeente beheersbaar.

In de wintermaanden tot aan het begin van de zomer zet de gemeente een drietaps aanpak in. Eerst borstelt een borstelmachine het onkruid los. Dan blaast een (blad)blazer dit losse materiaal naar de kant van de weg. Tenslotte veegt de veegmachine het netjes op. In de zomerperiode volgt een andere handeling. Het onkruid wordt dan bewerkt met kokend water. Zo wordt de groei en verspreiding van onkruid op de verharding beheerst.

De gemeente gebruikt geen chemische of giftige middelen meer om onkruid te bestrijden. Daarom spreken we niet meer van ‘bestrijden’, maar van ‘beheersen’ van onkruid. Bij dit beheersen volgt de gemeente de ontwikkelingen in de markt en zoekt de gemeente met al haar betrokken medewerkers continue naar de meest effectieve aanpak.

Als bewoner kunt u zelf ook uw steentje bijdragen. Vooral op lastige plaatsen, zoals tegen schuurtjes, hekken of rond obstakels kunt u zelf onkruid weghalen als u dat wilt. Ook parkeerplaatsen zijn voor de gemeente lastig, omdat er vaak auto’s geparkeerd staan. Let op dat u alleen op en rond verharding onkruid weghaalt en dat u uiteraard enkel gebruik maakt van milieuvriendelijke methodes om het onkruid te verwijderen.

Nieuwsgierig naar onze aanpak?  Bekijk het filmpje.

We krijgen regelmatig de vraag van inwoners of zij het goed hebben gezien dat er een reuzenberenklauw in hun wijk of langs de weg staat. Gelukkig kunnen we dan bijna altijd zeggen dat dit geen reuzenberenklauw is maar een gewone inheemse berenklauw.
De reuzenberenklauw is in onze gemeente goed onder controle en daardoor bijna niet aanwezig.

Waarom is de reuzenberenklauw niet gewenst? 

Het sap van de plant kan bij aanraking met de huidirritaties en brandwonden veroorzaken.

Hoe ziet u het verschil?

Het verschil is erg lastig te zien maar toch zeker wel mogelijk.

  • De reuzenberenklauw heeft dieper uitgesneden bladeren. Zij zien er scherper uit. (denk aan: scherp, net als een mes, dus gevaarlijker)
  • De reuzenberenklauw heeft rode vlekken op de stengels.
  • Vaak is de reuzenberenklauw groter 
    (de bladeren kunnen wel meer dan 1m groot zijn)

Melding maken

Ziet u bovenstaande punten terug bij de berenklauw die u gezien heeft? Meld dit dan bij ons via onderstaande knop.

Melding doen

Afbeeldingen reuzenberenklauw en berenklauw