Overlijden doorgeven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen.

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen. Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen.

Let wel: aangifte van overlijden per e-mail is niet mogelijk.

Aangifte van overlijden

Wat hebt u nodig?

  • eHerkenning (Om in te loggen heeft u een betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning)
  • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel
  • Burgerservicenummer van de overledene
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
  • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U levert de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis.
  • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
  • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.