Leefbaarheid en veiligheid

Belangrijke links

Onderzoeken en publicaties

 • Monitoring kwaliteit openbare ruimte Gemeente Houten. (pdf, 30 MB)
  Kwaliteitsmeting van de Openbare Ruimte  Juni - September 2023
   
 • Veiligheid en ondermijning (pdf, 939 KB)
  Onderzoek naar wat er voor inwoners speelt op het gebied van veiligheid en ondermijning in Houten. November 2021
   
 • Monitor Sociale Kracht 2019 (pdf, 2 MB)
  Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, sociale samenhang in de buurt, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juni 2020.
   
 • Vuurwerk 2019: Rapport (pdf, 248 KB)en Factsheet (pdf, 174 KB)
  Onderzoek onder inwoners naar de mate van overlast van vuurwerk rondom de jaarwisseling.  Juli 2019
   
 • Jongerenpeiling 2018
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). Het onderzoek gaat onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd, leefstijl en voorzieningen, je zelf kunnen redden en iets voor anderen doen. December 2018.
   
 • Monitor Sociale Kracht 2017 (pdf, 3 MB) + Tabellenboek (pdf, 718 KB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Oktober 2018.
   
 • Monitor Sociale Kracht 2016 (pdf, 3 MB) + Tabellenboek (pdf, 2 MB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juli 2017
  Samenvatting Monitor Sociale Kracht (pdf, 585 KB)
   
 • Jongerenpeiling 2016 (pdf, 1,009 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2016 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd, leefstijl en voorzieningen, je zelf kunnen redden en iets voor anderen doen. December 2016.
   
 • Vuurwerk en fietstransferia. (pdf, 630 KB)
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners met vuurwerk tijdens de jaarwisseling en het gebruik van de fietstransferia. November 2016.
   
 • Hondenbeleid en fietstransferia (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen met het hondenbeleid en het gebruik van de fietstransferia. December 2015.
   
 • Kringloopwinkel en fietstransferia (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met de kringloopwinkel en het gebruik van de fietstransferia. Januari 2015.
   
 • Monitor Sociale Kracht 2014 (pdf, 6 MB) + Tabellenboek (pdf, 358 KB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (collectieve) zelfredzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, sociaal-economische status en relatie gemeente en inwoners. Oktober 2015.  
   
 • Jongerenpeiling 2014 (pdf, 814 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2014 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, problemen en iets voor anderen doen. Januari 2015.
   
 • Leefbaarheidsmonitor 2012 (pdf, 2 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder inwoners van Houten. Belangrijkste doel van de Leefbaarheidsmonitor is het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente. Februari 2013.
   
 • Jongerenpeiling 2012 (pdf, 3 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2012 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, iets voor anderen doen, meedenken over de maatschappij in Houten. Januari 2013.