Energieneutraal 2040

In 2040 wil de gemeente Houten energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opwekken. Dit sluit o.a. aan bij het nationaal klimaatakkoord. De komende jaren wekt de gemeente grootschalig groene stroom op met in totaal 50 hectare aan zonneparken en 3 windmolens. Ook zijn er vergunningen verleend voor nog eens 50 hectare aan zonneparken en 4 windmolens. Al deze projecten bij elkaar en de zonnepanelen op daken zorgen ervoor dat ongeveer 45% van ons stroomgebruik duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn in Houten al veel partijen actief bezig met de energietransitie. Maar dit kan sneller en effectiever, daarom is het huidige energieplan gezamenlijk opgesteld met de Houtense inwoners, bedrijven en instellingen  en voeren we het samen uit. In het najaar van 2023 gaf de gemeenteraad de opdracht aan het Burgerberaad Energie  - ruim 100 zomaar gekozen Houtense inwoners - hoe Houten in 2040 energieneutraal wordt. Het burgerberaad rondde haar opdracht in maart 2024 af en gaf 10 adviezen die de gemeenteraad allemaal overnam. Dit zijn de adviezen:

Meer informatie over het Burgerberaad Energie 2040 vind je hier.

Wat gaat er concreet gebeuren

De aangenomen adviezen van het Burgerberaad Energie en de extra adviezen van de gemeenteraad krijgen een plek in het nieuwe energieplan 2040 dat in 2025 wordt vastgesteld. Hierin komen acties en doelen te staan waar we tot 2030 aan gaan werken.

De verschillende acties om energie te besparen of op te wekken, gaan gewoon door. Denk aan

 • de energiebespaarcafés (EnergieRijk),
 • thema-avonden (diverse partijen),
 • zonnedaken-participaties (Opgewekt Houten),
 • de energiebus (HuurdersAdviesRaad),
 • Groene Keus (Duurzaamheidsfonds Houten) en
 • JouwHuisSlimmer (gemeente).

Speciaal team

Er is een speciaal ingericht team dat de samenwerking en afstemming tussen de partijen gaat versterken en verbeteren. Het team zorgt samen met de bestaande (vrijwilligers) organisaties voor goede verspreiding van opgedane kennis en ervaring. Het team gaat op termijn werken op een centrale locatie. Daar kunnen alle Houtenaren terecht voor informatie. Dit wordt uiteindelijk het duurzaamheidscentrum voor heel Houten.

Projecten

Zon op grote daken

Er zijn nog zeer veel lege daken van bedrijven en boerderijen in Houten. Die kunnen we gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Doel van het project is het ontwikkelen van ‘dakconcepten’ die aansluiten op de behoefte van fruittelers, ondernemers en agrarische bedrijven. Zo wordt het voor hen gemakkelijker en aantrekkelijker om zonnepanelen op hun (grote) daken te leggen. De trekker van dit project is Coöperatie Opgewekt Houten. Meer informatie kunt u vinden op de website van Opgewekt Houten

Energiebesparing – ambassadeurs, inkoopacties

De mogelijkheden voor energiebesparing zijn groot. EnergieRijk Houten heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten opgezet om Houtenaren te helpen met besparen. Dit project maakt die aanpak groter én uitgebreider. Er komen meer energieambassadeurs, meer wijkinitiatieven en wijkgerichte communicatie. De uitbreiding houdt onder andere in  maatwerkadviezen voor monumenten, een inkoopactie voor kleine maatregelen en een energiemarkt. De trekker van dit project is EnergieRijk Houten.

Hoe hangt dit plan samen met andere plannen?

Het Energieplan is het eerste deel van ons lokale klimaatplan. De andere twee delen – circulaire economie en klimaatadaptatie - zijn ook klaar. Maar de gemeente heeft nog meer plannen voor duurzame energie en energiebesparing gemaakt. Zoals de Regionale Energiestrategie (RES). Dit gaat over waar in Houten duurzame energie geproduceerd kan worden. En ook de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we van het aardgas af gaan. De Transitievisie Warmte is in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook de RES 1.0 is door de gemeenteraad in 2021 vastgesteld. De plannen worden de komende jaren uitgevoerd.

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen. Maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen.

 • Doe de Verbetercheck en zie direct welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor uw woning.
 • Jouw Huis Slimmer, het onafhankelijke energieloket van Houten helpt u als woningeigenaar met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Ook vindt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden.
 • Loop vrijblijvend binnen bij het Energiehuis Houten (open op donderdagmiddag, vrijdag, zaterdag en maandag) voor gratis informatie en ondersteuning over het besparen van energie of het verduurzamen van je huis. Kijk voor meer informatie op: https://www.duurzaamhouten.nl/energiehuis
 • Ontdek in een paar stappen wat energie besparen jou oplevert. Doe mee met de landelijke campagne 'Energie besparen doe je nu'. 
 • Sluit u aan bij lokale (energie)initiatieven uit Houten. Op het Houten Inwoners Platform vindt u per thema verschillende initiatieven.

Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstellingen? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl.

Voorbeeldfunctie gemeente

 • De gemeente Houten koopt 100% duurzame stroom in afkomstig van Nederlandse windparken. Daarmee is ons energiecontract als 'zeer duurzaam' beoordeeld door Greenpeace.
 • De gemeente Houten heeft een coördinerende en actieve rol in het regionale samenwerkingsverband U-THUIS dat zich richt op energiebesparing en duurzame opwekking.
 • We plaatsen openbare oplaadpunten voor uw (toekomstige) elektrische auto. Meer informatie vindt u op de pagina 'elektrisch rijden en oplaadpunten'.
 • We moedigen opdrachtnemers aan om energieneutraal, energieleverend of nul-op-de-meter te bouwen.
 • De gemeente doet mee aan nationale energiebesparing campagnes, zoals de warme truien dag.
 • We onderzoeken de kansen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.