Energieneutraal 2040

In 2040 wil Houten energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opwekken. Dit sluit o.a. aan bij het nationale klimaatakkoord. In Houten zijn al veel partijen actief bezig met de energietransitie. Maar dit kan sneller en effectiever daarom is het plan gezamenlijk opgesteld met de Houtense inwoners, bedrijven en instellingen opgemaakt,  en voeren het samen uit.