Groen en biodiversiteit

Vlinderidylle

Groen en biodiversiteit zijn belangrijke onderwerpen. De gemeenten Houten heeft hiervoor een visie opgesteld. In die visie staat hoe de gemeente hiermee om wil gaan. Biodiversiteit zegt iets over hoeveel verschillende planten en dieren er in een bepaald gebied zijn.

De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Door biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld groenten en fruit verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten.

Een paar voorbeelden:

  • We leggen bloemenweides aan. Dat zijn plekken waar veel insecten leven. Daar wordt ook minder vaak gemaaid;
  • We hebben nestkastjes geplaatst voor meesjes;
  • We planten veel bij- en insectvriendelijke beplanting.

Rapport Visie Groen en Biodiversiteit

Om de biodiversiteit verder te vergroten, willen wij een volgende stap zetten. Wij hebben eerst de knelpunten opgeschreven waarom biodiversiteit minder wordt. Vervolgens hebben wij daar oplossingen voor bedacht. Die staan in dit rapport opgeschreven.

Visie Groen en Biodiversiteit (pdf, 4.44 MB)