Tijdelijk wonen en werken in Houten-Oost

Het college van burgemeester en wethouders wil het grote tekort aan woningen en opvangplekken verminderen. In mei 2022 kreeg de gemeente de opdracht van de gemeenteraad om het plan voor het tijdelijk huisvesten van 150 voornamelijk Houtense woningzoekenden, 175 asielzoekers en 3 maatschappelijke organisaties (Voedselbank, DoorGeefLuik, De KrachtFabriek) verder uit te werken.

In eerste instantie is geprobeerd om dit aan de Essenkade te realiseren. Dat is om financiële redenen niet gelukt. Lees dit nieuwsbericht.

Vanaf april 2023 is – met een voortrekkersrol voor de gemeente – verder gezocht naar een geschikte locatie. Er is een aantal locaties onderzocht (KPN-gebouw aan de Koppeling, Kromme Schaft parkeerterrein, Loerik VI, omgeving Meidoornkade, Molenzoom middengebied, Utrechtseweg omgeving en Houten-Oost).

Weiland in Houten-Oost

Na zorgvuldige afweging laat het college op 31 oktober 2023 weten dat een weiland aan de Rietdijk/Binnenweg in Houten-Oost een geschikte locatie is voor het plan. Het is het deel van het weiland dat tegenover de voetbalvelden van Delta Sports ’95 ligt. Woningcorporatie Woonin, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de drie betrokken maatschappelijke organisaties zijn positief over dit plan op deze plek. De gemeente moet nog een onderbouwing voor een ontheffing bij de provincie indienen om het plan te kunnen realiseren op deze plek.

Het raadsvoorstel over de twee gewijzigde uitgangspunten (locatie en verhogen aantal woonplekken voor asielzoekers) stond op de raadsagenda van 12 december. Het college van burgemeester en wethouders besluit op 30 november om een pas op de plaats te maken en het van de raadsagenda te halen. Dit besluit is genomen na de rondetafelgesprekken van 28 en 30 november en de participatierondes die zijn gemaakt. Het college kijkt nu naar hoe het verder gaat.

Houten Praat Mee

Tijdens drie (inloop)bijeenkomsten en via het participatieplatform Houten Praat Mee zijn aandachtspunten, tips en ideeën opgehaald voor het plan tijdelijk wonen en werken in Houten-Oost. 

Ga naar het platform Houten Praatmee