Plan Houten Hub: tijdelijk wonen en werken in Houten-Oost

 

Het college van burgemeester en wethouders wil het grote tekort aan woningen en opvangplekken verminderen. In mei 2022 kreeg de gemeente de opdracht van de gemeenteraad om het plan voor het tijdelijk huisvesten van 150 voornamelijk Houtense woningzoekenden, 175 asielzoekers en 3 maatschappelijke organisaties (Voedselbank, DoorGeefLuik, De KrachtFabriek) verder uit te werken.

In eerste instantie is geprobeerd om dit aan de Essenkade te realiseren. Dat is om financiële redenen niet gelukt. Vanaf april 2023 is verder gezocht naar andere locaties voor dit plan. 

Weiland in Houten-Oost

Na zorgvuldige afweging laat het college op 31 oktober 2023 weten dat een weiland aan de Rietdijk/Binnenweg in Houten-Oost een geschikte locatie is voor het plan. Het is het deel van het weiland dat tegenover de voetbalvelden van Delta Sports ’95 ligt. 

Het raadsvoorstel over de twee gewijzigde uitgangspunten (locatie en verhogen aantal woonplekken voor asielzoekers) stond op de raadsagenda van 12 december 2023. Het college van burgemeester en wethouders besluit op 30 november om een pas op de plaats te maken en het van de raadsagenda te halen. Afgesproken is dat het college een brief gaat sturen over de volgende stap.

Op 19 maart kreeg de gemeenteraad deze brief. Daarin stond  wat er tot nu toe is gebeurd, het participatieproces met conclusies en de reflecties en het voorstel om een volgende stap te zetten in het plan 'Houten Hub in Houten-Oost.

Op 18 april heeft het college een gewijzigd voorstel aan de gemeenteraad gedaan om het plan voor Houten Hub in Houten-Oost verder uit te werken.

Op 23 mei was de informatieronde van de gemeenteraad in de vorm van het rondetafelgesprek (RTG). U kunt deze hier terugkijken. 

De raad bespreekt het voorstel op 13 junia.s.