Ondernemen in Houten

Houten scoort landelijk erg goed als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Houten is een relatief jonge gemeente met een hoog opgeleide bevolking. De gemeente is in korte tijd uitgegroeid tot bijna 50.000 inwoners, en beschikt over een diversiteit aan sportieve, recreatieve, sociale en culturele voorzieningen.

De drie centra van Houten, de kantoor– en bedrijventerreinen, evenals de vele andere voorzieningen zijn goed te bereiken dankzij de unieke structuur van autowegen en fietspaden.

In Houten zijn 4 bedrijventerreinen met elk hun eigen karakter.  Houten staat bij ondernemers bekend om z'n service op maat en het kwalitatief hoogstaande onderslandschap. Kantorenlocaties en bedrijventerreinen stralen dat uit.

Bij uitgifte van kavels wordt altijd rekening gehouden met uw ondernemerswensen als u zorgt voor kwaliteitsuitstraling met het pand dat u wilt vestigen.

Bekijk de bedrijventerreinen

De winkels en horecagelegenheden in Houten zijn voornamelijk geconcentreerd in drie winkelgebieden: in winkelcentrum Het Rond, in het Oude Dorp en in Castellum.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een horecavergunning of een andere vergunning, dan kunt u terecht bij het onderwerp 'vergunningen aanvragen'. Wilt u meer weten over het aanvragen van een standplaats of een marktplaats, kijk dan eens onder 'een markt- of standplaats verkrijgen'.

Het Rond

Het vastgoedmanagement van de winkels en de horecagelegenheden winkelcentrum Het Rond wordt namens eigenares, Altera Vastgoed N.V., verzorgd door Sweco Vastgoedmanagement.

U kunt Sweco Vastgoedmanagement bereiken via vgm.winkels@sweco.nl of telefonisch via 088 336 36 36.

Het Oude Dorp

De winkel- en horecapanden in het Oude Dorp zijn in het bezit van diverse eigenaren. De meeste panden worden verhuurd of verkocht via een bedrijfsmakelaar. U kunt dus het best een bedrijfsmakelaar inschakelen als u in het Oude Dorp (of elders in Houten) een winkel- of horecapand zoekt. Download het overzicht bedrijfsmakelaars (pdf, 42 KB) in de regio Houten.

Castellum

Castellum is sinds 2011 het wijkwinkelcentrum voor Houten-Zuid. U vindt er voornamelijk dagelijks voorzienende winkels, zoals: verswinkels, supermarkten, een drogist, bloemen/planten, boeken/tijdschriften, speelgoed en fietsen. Ook zijn er horecabedrijven te vinden, zoals restaurants, een kwalitaria en een pizzeria.

Winkel- en horecavastgoed in Castellum wordt verhuurd door ASR. U kunt contact opnemen met het verhuurteam als u wilt weten of er nog winkel- of horecaruimte beschikbaar is.

Wilt u een kinderopvangvoorziening starten? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Rijksoverheid. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina.

De aanvraag met alle benodigde bijlagen kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl 

De Gemeente en de GGD zal uw aanvraag toetsen. Ook wordt de de kinderopvangvoorziening door de GGD geinspecteerd. De termijn die hiervoor staat is 10 weken. Wanneer bijvoorbeeld een aanvraag niet compleet is kan deze termijn langer zijn. U kunt pas starten met de kinderopvangvoorziening wanneer deze is vermeldt staat in het landelijk register kinderopvang.  

Heeft u een wijziging?

Dan kunt u deze doorgeven met het wijzigingsformulier. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina. Het wijzigingsformulier kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl  

Heeft u alles volledig ingevuld? Dan wordt binnen 8 weken de wijzigingen doorgevoerd in het landelijk register kinderopvang.

Het landelijkregisterkinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op basis van de Wet kinderopvang. Op deze manier willen we de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. Wij controleren in samenwerkingen met de GGD, of de kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De rapporten en de geregistreerde kinderopvangvoorziening staan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Informatie

Meer informatie over kinderopvangvoorzieningen? Of over de wet- en regelgeving? Raadpleeg dan de website van Rijksoverheid via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Bedrijven

Voor bedrijven vanaf circa 1500 m2 vloeroppervlakte (circa 3000 m2 kaveloppervlakte) bestaan vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein De Meerpaal en Werklandschap Meerpaal. De uitgifte van kavels op deze onderscheidende bedrijfslocatie wordt verzorgd door Economische Zaken.
Voor bedrijven van circa 500-1000 m2 vloeroppervlakte is grond beschikbaar op het bestaande bedrijventerrein De Schaft, dat in de komende jaren opgeknapt wordt.

Kantoren

Kantoren zijn onder andere welkom op de zichtlocaties van het nieuwe kantorenterrein De Koppeling. Deze hoogwaardige locatie is geschikt voor de vestiging van kantoren met een minimale omvang van 2000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte.

Voorzieningen

Houten heeft ook grond beschikbaar voor (commerciële) voorzieningen (sport, recreatie, ontspanning). Daarvoor geeft de gemeente kavels uit in de gebieden De Kruisboog en De Weteringhoek. Indien u een voorziening wilt opzetten in een van deze twee gebieden, toetsen wij of uw plan binnen het bestemmingsplan past. Ook beoordelen wij de mate waarin de voorziening iets toevoegt aan het bestaande voorzieningenniveau binnen Houten, en de kwaliteit van uw bedrijfsplan. U kunt contact opnemen met de medewerkers van Economische Zaken als u meer informatie wenst.

De gemeente Houten verkoopt of verhuurt geen winkel- of bedrijfspanden. Ook beschikken wij niet altijd over de meest actuele gegevens over gebouwen die te huur of te koop staan. Voor deze informatie kunt u bij een bedrijfsmakelaar terecht. Deze specialist is het best in staat voor u een bestaand bedrijfspand te vinden. Ook het internet biedt ruime en actuele informatie.

Voor kleine bedrijven zijn vaak geen solitaire panden beschikbaar. U kunt wel  terecht in bedrijfs- en kantoorverzamelgebouwen. Bedrijfsverzamelgebouwen vindt u onder meer op:

Bedrijventerrein Doornkade, Postma makelaars, 030 - 60 46 545 
Bedrijventerrein De Schaft, Statement Real Estate, 030 - 26 70 602
Bedrijventerrein De Meerpaal, Postma makelaars, 030 - 60 46 545
Kleine kantoorruimtes zijn onder andere te vinden op de Standerdmolen 8, Ans de Wijn bedrijfshuisvesting, 030 - 23 22 303

Als u een pand op het oog heeft, kunt u bij de gemeente nagaan of het pand de juiste bestemming heeft. In het bestemmingsplan is vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten in het pand zijn toegestaan. Bestemmingsplannen zijn ook in te zien via RO-view.

Als u een bedrijf aan huis wilt vestigen moet u dit in de meeste gevallen aanvragen bij de gemeente.

Download

Notitie beroep en bedrijf aan huis (pdf, 321 KB)

Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het cluster "Vergunningverlening" via 030-6392 611