Burgerpanel

Het Burgerpanel is een online panel van inwoners van 18 jaar en ouder. Enkele keren per jaar krijgt u als lid van het burgerpanel een uitnodiging voor een vragenlijst. Zo krijgt de gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Houtense bevolking. Zo kan zij haar werkzaamheden en plannen beter afstemmen op de wensen van de inwoners.

Als u lid bent van het Burgerpanel nodigen wij u per e-mail uit. U kunt de vragenlijst via internet invullen. Deelname aan het burgerpanel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op elk moment afmelden voor het burgerpanel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen.

Wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente Houten? Meld u dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom!

Voor vragen over het gebruik van de online enquête, het wijzigen van persoonsgegevens of als u zich wilt afmelden voor het burgerpanel, kunt u contact opnemen met houten@totta.nl. Heeft u vragen over de inhoud van de onderzoeken? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Houten via: burgerpanel@houten.nl

Hoe zit het met mijn privacy?

Privacy is voor de gemeente Houten en het onderzoeksbureau Totta erg belangrijk. Wij houden ons natuurlijk aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doen van onderzoek.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Op het moment dat u zich aanmeldt stellen wij u een aantal vragen over u zelf zoals uw leeftijd of in welke wijk u woont. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of bepaalde groepen inwoners van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld of ouderen anders antwoorden dan jongeren. Uw e-mailadres hebben wij nodig om u uit te kunnen nodigen voor elk onderzoek. In de onderzoeksrapporten zijn de antwoorden nooit te herleiden tot individuele leden van het Burgerpanel.  Meer hierover weten? Lees dan  onze Privacy Missie

Onderzoeken