Informatie voor deelnemers aan het burgerberaad

Gemeente Houten organiseert in het najaar van 2023 een burgerberaad. Hondervijftig inwoners van Houten bedenken het antwoord op de vraag “hoe maken we Houten Energieneutraal in 2040”.  Om het onderwerp niet al te breed te maken heeft de gemeenteraad besloten dat het burgerberaad adviezen mag geven over drie thema’s

1. energiebesparing
2. verwarmen en koken zonder aardgas
3. energieopwekking

Op de dag van het Burgerberaad kunt u bellen met onderstaande nummer als u bijvoorbeeld toch niet kunt komen, of dat er andere problemen zijn. 06 - 25 15 32 38

Op drie momenten komt het Burgerberaad bijelkaar om na te denken over hoe Houten in 2040 energieneutraal wordt. De data zijn:

  • 16 september 2023 - Expo Houten
  • 30 september  2023 - Theater de Slinger Houten
  • 28 oktober 2023 - Arval Houten

Na deze drie bijeenkomsten werken 25 deelnemers van het burgerberaad de opbrengsten van het beraad uit samen met ambtenaren van de gemeente. Ze maken een Routekaart met de stappen naar een energieneutraal Houten in 2040. Deze Routekaart biedt het burgerberaad eind 2023 aan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over de plannen van de deelnemers van het beraad.

Hieronder vindt u vragen en antwoord over het burgerberaad Energie 2040. Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen door ons te mailen: duurzaam@houten.nl. 

Waarom ontvang ik een persoonlijke uitnodiging?

De bedoeling is dat in Burgerberaad Energie 2040 zoveel mogelijk verschillende mensen meedoen. De gemeente heeft via een loting uit alle inwoners 7.500 mensen van 18 jaar en ouder getrokken. De reden dat je een persoonlijke uitnodiging ontvangt is dus toeval.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen over een maatschappelijke vraag.

Wie mag meedoen aan het burgerberaad?

7.500 inwoners uit Tull en ’t Waal, ’t Goy, Schalkwijk en Houten hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen. Zij hebben zich kunnen aanmelden voor Burgerberaad Energie 2040. Uit alle aanmeldingen heeft de gemeente 150 mensen geloot. Bij die loting heeft de gemeente gekeken naar dingen zoals het geslacht, leeftijd en de plek waar je woont. De samenstelling van het burgerberaad is daardoor hetzelfde als de samenstelling van de inwoners van de gemeente.

Aanmelding op basis van uitnodiging

Aanmelden kan alleen als je een uitnodiging hebt ontvangen. Heeft de gemeente je uitgenodigd en twijfel je? Neem dan contact met de gemeente op via duurzaam@houten.nl of bel 030 – 63 92 611.

Niet iedereen die inschrijft mag meedoen

De gemeente houdt een tweede loting onder de mensen die zich hebben ingeschreven. Die loting houdt rekening met leeftijd, geslacht en de plek waar iemand in de gemeente woont. De verdeling staat in de tabel.

Als je je hebt aangemeld, mag je dan altijd meedoen?

Nee. Uit alle aanmeldingen loot de gemeente 150 mensen. Die vormen samen Burgerberaad Energie 2040.

Hoe gaat het gesprek in het burgerberaad?

Mariken van Meer is de dagvoorzitter van het burgerberaad. Zij begeleidt de centrale activiteiten. De gesprekken vinden in kleine groepen plaats. Elke groep heeft een eigen gespreksbegeleider. Die zorgt dat iedereen aan het woord komt en het gesprek goed gaat.

Hoe verloopt het proces?

Fase 1

Dag 1

Burgerberaad Energie 2040 start op start op zaterdag 16 september 2023 bij de Expo in Houten. Deelnemers maken op de eerste dag uitgebreid kennis met elkaar. Het burgerberaad bekijkt de vraag waarover het gaat adviseren. Ook beslist het welke experts het burgerberaad uitnodigt voor de tweede dag.

Dag 2

De tweede dag is zaterdag 30 september op locatie in het Theater aan de Slinger in Houten. Experts presenteren kennis over onderwerpen die belangrijk kunnen zijn om Houten in 2040 energieneutraal te maken.In de middag maken de deelnemers van het burgerberaad ook al een beetje kennis met het maken van adviezen voor de gemeenteraad.

Dag 3

De derde dag is zaterdag 28 oktober bij Arval in Houten. Op deze dag werkt het burgerberaad aan de definitieve adviezen. Dat doen ze in gesprekken in groepen en in stremrondes. Aan het eind van de dag zijn de adviezen klaar. Tijdens de dag kiest het burgerberaad 25 mensen die doorgaan in fase 2.

Fase 2

In deze fase gaan 25 deelnemers van het burgerberaad de adviezen uitwerken. Dat doen ze samen met medewerkers van de gemeente. De deelnemers van het burgerberaad bepalen de richting. De medewerkers leveren de kennis.

De deelnemers en medewerkers komen drie avonden bij elkaar. Tussen de avonden werken de medewerkers van de gemeente de ideeën uit en zetten ze op papier. Dit plan heet Routekaart Energie 2040.

Fase 2 sluit af met een avond voor alle deelnemers van het burgerberaad. Zij stemmen dan over Routekaart Energie 2040. Aan het eind van de avond krijgen het college van B&W en de gemeenteraad het plan.

Fase 3

De gemeenteraad bespreekt de Routekaart Energie 2040. Routekaart Energie 2040 gaat de gemeente gebruiken voor haar energieplannen. Begin 2024 moet de gemeenteraad de Routekaart hebben vastgesteld.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Fossiele energie komt uit steenkool, aardolie en aardgas. Duurzame energie is zonne- en windenergie, maar ook warmte uit water en de lucht. Bij die overstap zijn verschillende vragen belangrijk. Hoe blijft energie voor iedereen betaalbaar? Hoe zorg je voor een goed geïsoleerd huis? Wat moeten we wel en niet doen en wanneer? Dit zijn een paar voorbeelden van die vragen.

Moet je van tevoren van alles weten?

Nee, je hebt geen voorkennis nodig. Je praat mee als inwoner van Houten. Op de tweede dag komen er experts langs. Die kun je alles vragen wat je wil weten om mee te praten en denken.

Waar kan ik alvast meer lezen over de energietransitie?

Je vindt op www.houten.nl/burgerberaad meer informatie over de energietransitie.

Wat gebeurt er met het advies van Burgerberaad Energie 2040?

De adviezen van Burgerberaad Energie 2040 gaan naar het College van Burgemeester en Wethouders. Het college adviseert de gemeenteraad over de haalbaarheid en de aansluiting bij de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

Kan ik hulp krijgen als er dingen zijn waardoor ik moeilijk mee kan doen?

Ja, er is hulp mogelijk als je lastig mee kunt doen aan het burgerberaad.  Ben je slecht ter been, slechtziend of heb je kinderopvang nodig? Laat het ons weten viaduurzaam@houten.nl. Dan denken wij mee over een oplossing.

Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname?

De deelname aan Burgerberaad Energie 2040 bestaat uit drie dagen. Als je alle drie dagen meedoet, krijg je € 150.

Waarom mag je pas vanaf 18 jaar meedoen aan het burgerberaad?

Vanaf 18 jaar heb je stemrecht. Daarom heeft de gemeente beslist dat deelnemers 18 jaar of ouder moeten zijn. De gemeente heeft 1.000 jongeren van 14 t/m 17 jaar uitgenodigd voor gesprekken over energie in de toekomst. Het burgerberaad kijrgt de resultaten van die gesprekken.

Hoe verloopt de tweede dag van het burgerberaad?

Wilt u alvast weten hoe de tweede dag van het burgerberaad verloopt? We laten het u graag in een filmpje zien!

Heeft u problemen met het bekijken van het filmpje? Bekijk deze dan op youtube https://youtu.be/YAAjgOfZxDE

Dag allemaal. Op 30 september zien we elkaar weer voor dag twee van burgerberaad Energie 2040. Jullie zijn vanaf half tien van harte welkom in Theater aan de slinger. Om 10 uur gaan we starten. Ik ga jullie vertellen hoe het programma eruit ziet. Ga je mee? We starten In de theaterzaal. Prachtig niet? Kijk Ruud en Jelger zijn er vandaag ook bij. In de ochtend gaan we in gesprek over het onderwerp energieneutraal Houten in 2040. Van de gemeenteraad hebben we 3 thema 's mee gekregen. Warmte. De opwek van duurzame elektriciteit en besparen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Daarover gaan Ruud en ik met jullie in gesprek. Wat valt er onder de thema's en waar kun je bij adviezen dan eigenlijk aan denken? Als we daar een beeld van hebben, starten de gesprekken met experts. Jullie verplaatsen je naar een lokaal waar de expert zich bevindt. De expert stelt zich voor. Jullie kunnen vragen stellen en aan de tafels volgt een gesprek over wat je gehoord hebt. Uit die gesprekken willen we zoveel mogelijk haakjes halen voor adviezen in de middag. Die schrijven jullie allemaal op en die verzamelen we voordat we met elkaar in werkplaats aan de slag gaan. In de middag gaan we werken aan adviezen. Dat doe je samen met andere deelnemers en een tafel begeleider. Alle informatie uit de ochtend wordt geordend en de eerste adviezen worden geschreven. Dat hoeven we niet heel veel adviezen te zijn. Met een paar adviezen of misschien 1 per groep zijn we al heel erg blij. Na de middagpauze gaan jullie op bezoek bij de buren. Daar zien jullie welke adviezen zij hebben gemaakt. Jullie kunnen vragen stellen, opmerkingen geven en misschien heb je wel een tip om het advies nog beter te maken. Vervolgens gaan jullie terug naar je eigen lokaal om te horen welke opmerkingen er op jullie adviezen zijn gekomen. Jullie bespreken dan wat je daar nog mee gaat doen. We sluiten af In de foyer met een drankje en daar vertel ik jullie hoe dag 3 eruit gaat zien. En dan is dag twee alweer voorbij.

Helga van Leur aan het woord

Dag 1 Burgerberaad

16 september was de eerste dag van het burgerberaad. 125 inwoners kwamen bij elkaar in Expo Houten. Hoe is dag 1 verlopen?

Lees en bekijk hier meer over dag 1