Overige technieken

Naast de bewezen traditionele technieken zoals zonnepanelen en windmolens zijn er ook andere technieken waarmee duurzame energie wordt geproduceerd. Hier kunt u enkele van deze technieken vinden.  

Waterstof

Waterstof (H2) is een brandbaar gas. Waterstof komt niet uit de grond, zoals aardgas. Waterstof maken we van water of aardgas.

Waterstof maken kost veel energie. Die energie kan uit aardgas- of olie komen. Daar komt dan veel CO2 bij vrij. Waterstof kunnen we ook maken met duurzame energie van windmolens of zonnepanelen. Dan komt er geen CO2 vrij en is waterstof duurzaam. In Nederland maken we 80% van de waterstof uit aardgas.

Als waterstof gebruikt wordt als energiebron, gaat er geen CO2. de lucht in. Op dat moment komt de energie vrij die er bij het maken van waterstof in is gestopt. Waterstof noemen we daarom ook wel een energiedrager.

Kernenergie

Kernenergie is een energiebron die geen CO2 uitstoot heeft en daardoor een bijdrage kan leveren aan het “schoon” produceren van stroom. Het maken van kernenergie brengt wel veiligheidsrisico’s met zich mee. Bij het proces ontstaat veel warmte, het afval wat vrijkomt is jaren nog radioactief en daar kunnen mensen ziek van worden. Kernenergie kan ook al wapen worden ingezet voor een atoombom.

Opslaan van Energie

Elektriciteit kan je opslaan in een batterij. Zo kan je dit thuis doen bij eigen opgewekte energie of het kan bij grote projecten middels een batterij in een container.  Daarnaast kan je warmte opslaan in een boiler. Dit heet warmte opslag in water. Dit kan werken om een korte periode te overbruggen, maar ze kunnen niet de in de zomer opgewekte stroom van de zonnepanelen voor langere tijd opslaan. Ook kan je met sommige zouten en water een chemische reactie opwekken waarbij warmte vrijkomt (bron TNO). De opslag van energie staat helaas nog in de kinderschoenen. 

Duurzame stroom is niet altijd beschikbaar. Soms waait het niet of is niet voldoende zon op stroom op te wekken. Door stroom op te slaan in aan accu kan je het op momenten gebruiken wanneer je wil. Daarnaast kan je het inzetten als er op piekmomenten weinig stroom beschikbaar is.
 

Thuisbatterijen zijn er in verschillende soorten en maten. Deze bestaan uit 2 kWh – 12 kWh. Gemiddeld is een thuis accu zo’n 6 kWh. Gemiddeld verbruikt een huishouden 8 kwh per dag aan elektriciteit. Een batterij kost zo’n €5000,- exclusief aansluitingskosten (bron:  Thuisbatterij: zonne-energie opslaan | Milieu Centraal )

Een buurtbatterij is ook een optie. De wordt ingezet als er op piekmomenten weinig stroom beschikbaar is in een woonwijk. Meestal worden een aantal woningen aangesloten op deze batterij. Een buurtbatterij kan wel 130 kWh aan elektriciteit opslaan.

Zoals elke batterij wordt deze warm. Als deze oververhit raakt dan kunnen ze ontbranden en dat is erg gevaarlijk. Een batterij moet dan ook altijd worden geïnstalleerd door een speciaal bedrijf. Op dit moment zijn er nog niet heel veel bedrijven die hier ervaring mee hebben.