Aardgasvrij Houten

Nederland wordt aardgasvrij, dus ook gemeente Houten. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken. We maken daarom plannen waarin we beschrijven we hoe we de overstap naar aardgasvrij gaan maken. Dit doen we samen met allerlei organisaties, inwoners en ondernemers. In Houten zijn de plannen beschreven in de Transitievisie Warmte. Daar in staat dat de gemeente in Houten-Zuid een onderzoek gaat doen naar welke wijk als eerste van het aardgas gaat. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De wijk Polders komt na dit onderzoek als beste uit de bus om als eerste aardgasvrij te maken.

Voordat de keuze van de wijk werd voorgelegd aan de gemeenteraad hebben we de inwoners van de wijk betrokken. We hebben opgehaald wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken én geluisterd naar de vragen en zorgen die er zijn. Alles wat is opgehaald is teruggekoppeld aan de inwoners en als verslag meegegaan met het raadsvoorstel. Op 9 november 2023 heeft de raad besloten dat de Polders pilotwijk is op weg naar een aardgasvrije gemeente.

Meer informatie over hoe we Houten aardgasvrij willen maken kan je vinden op www.houten.nl/aardgasvrij

Verwarmen van uw huis

Hieronder worden enkele “nieuwe” manieren genoemd voor het verwarmen van je woning.

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht en geeft deze af in je huis. De warmtepomp werkt op stroom en je hebt meestal een buiten -en binnen unit (“kast”) nodig. Er zijn meerdere typen zoals; een hybride warmtepomp, volledig elektrische warmtepomp, warmtepomp met bodembron en warmtepomp met zonnepanelen (PVT genaamd).

Ook kan een warmtepomp warmte halen uit andere bronnen dan lucht. Bijvoorbeeld uit water dat in een lus onder de grond zit.

Meer info: Een warmtepomp past in vrijwel elk huis | Verbeterjehuis

Aardwarmte

Aardwarmte wordt ook wel geothermie genoemd. Hierbij haal je warmte uit diepe lagen (> 500 m) binnen in de aarde. Voor een collectief systeem waar meerdere woningen of woonwijken op aangesloten kunnen worden is dit zinvol. In de gemeente Houten is hier al eens onderzoek naar gedaan en blijkt de grond niet heel geschikt voor geothermie.

Meer info: Aardwarmte: duurzame warmte uit de grond | Milieu Centraal

Warmte uit (oppervlakte)water

Dit wordt ook wel aquathermie genoemd. Het verwarmen en koelen van gebouwen door gebruik van warmte of koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater.

Meer info: Aquathermie | Expertise Centrum Warmte 

Warmtenet

Met een warmtenet kun je meerdere huizen in een woonwijk verwarmen. Een warmtenet heet ook wel stadsverwarming. De warmte komen komen van verschullende bronnen. Bijvoorbeeld restwartme van de industrie. Meer informatie Voordelen warmtenet zonder aardgas | Milieu Centraal

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

Ja, in principe kan dat, maar het hangt wel af van hoe goed je woning is geisoleerd wat voor type warmtepomp geschikt is.

Meer info: Warmtepomp: is mijn woning geschikt? | Vereniging Eigen Huis

Dat verschilt per type, een hybride warmtepomp is goedkoper dan een volledig elektrische. De kosten liggen tussen de €5000 en €20.000,-

In een goed geïsoleerde hoekwoning met 2 personen verbruik je jaarlijks zo’n 1.010 kuub gas voor verwarming en warm water. Met een warmtepomp vervang je het gasverbruik door stroom. Daarmee ben je een stuk goedkoper uit. Afhankelijk van je energieprijs bespaar je met een warmtepomp met buitenunit 710 tot 1.170 euro per jaar (inclusief het vastrecht voor de gasaansluiting die weg kan).

Bron: Volledig elektrische warmtepomp: van gas naar stroom | Verbeterjehuis