Voorzieningen voor mensen met laag inkomen

Wilt u weten of u  in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of een bijdrageregeling voor minima? Dit gebeurd op basis van uw inkomen (en vaak ook uw vermogen)  Wanneer uw inkomen onder de bijstandsgrens ligt dan kunt u een beroep doen op de bijstand.

Een verzoek hiervoor doet u bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). 

Naast de bijzondere bijstand zijn er meerdere regelingen. Voor de verschillende regelingen gelden verschillende regels en voorwaarden. Alle regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen en geen of een weinig geld hebben om te besteden. 

Wilt u in aanmerkingen komen voor één van deze regelingen? Om een vergoeding aan te vragen kunt u zich voor een intake gesprek melden bij de WIL in Nieuwegein.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.