Windenergie, molens en gezondheid

Windenergie

Windmolens wekken duurzame stroom op. De wind brengt de wieken in beweging welke een generator aandrijft die de mechanische energie omzet in elektrische energie. Het waait vaak in Nederland en het is dus een makkelijke manier om duurzame energie op te wekken.

Naast de bekende grote molens zijn er ook kleinere windmolens. Er bestaan ook windmolens die je aan of op een dak kan zetten.

Windenergie en gezondheid

Windmolens maken geluid en hier is veel maatschappelijke discussie over. Onder dit kopje vindt u informatie over dit thema.

Windmolens in Houten

In Houten is er in 2013 een windpark gerealiseerd, dit is windpark Houten. Dit zijn 3 windmolens van 2 Megawatt welk staan langs het Amsterdam Rijnkanaal in het Zuidwesten van Houten. De molens wekken stroom op voor ruim 4.000 woningen. 

Er loopt in Houten op dit moment een procedure voor een tweede windpark langs het Amsterdam Rijnkanaal. Dit is windpark Goyerbrug. Dit windpark moet bestaan uit 4 windmolens met een totaal vermogen van 24 MW en moet stroom gaan leveren voor 24.000 huishoudens. Tegen de vergunning zijn bezwaren ingediend. De Raad van State gaat de vergunning nu beoordelen. Windpark Goyerbrug | Gemeente Houten

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

Windturbines worden op dit moment nog niet veel gerecycled. Meestal worden afgedankte wieken versnipperd (schredder) en verbrand. In sommige landen worden het ook wel gestort op de afvalberg. Dit moet anders. Zo werkt TNO aan een windmolen die te recyclen is Duurzaam ontwerp om windturbines circulair te maken (tno.nl) en heeft een windmolen fabrikant een fabriek gebouwd om zijn windmolens te recyclen (bron: Vestas en Stena bouwen recyclingfabriek voor windmolenwieken - Duurzaam energienieuws, WattisDuurzaam.nl).

Een windmolen maakt inderdaad geluid. Hiervoor zijn normen opgesteld door het Rijk. Er wordt op dit moment ook nagedacht over nieuwe (geluids)regels voor windmolens. De verwachting is dat eind 2023 / begin 2024 hier meer duidelijkheid over is. Bron: Welke regels gelden er voor windmolens vlakbij een woonwijk? | Rijksoverheid.nl en Nieuwe normering voor windturbines (rvo.nl)

Er komen windmolens op zee en op land. In het Klimaatakkoord is er een verdeling gemaakt hoeveel energie in 2030 windmolens op zee moeten opwekken (21 Gigawattuur). Daarnaast is afgesproken hoeveel energie windmolens en zonnevelden op land  moeten bijdragen (35 Tera Watt uur). In 2022 had de provincie Utrecht de minste windmolens van alle provincies in Nederland. Bron : Monitor Wind op Land (rvo.nl). In 2030 moeten de  windmolens op zee ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik opwekken Windenergie op zee | Duurzame energie | Rijksoverheid.nl