Zonne-energie

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn panelen met zonnecellen. De zonnecellen vangen licht op en vormen dit op tot stroom. Wanneer de zon schijnt kan je hiermee duurzame stroom opwekken. Er zijn ook zonnepanelen die warm water maken. Dit noem je een zonneboiler. Het is een duurzame vervanger voor aardgas. 

Beschik je over een eigen woning dan kun je zelf zonnepanelen laten aanleggen. Je kunt hierbij gebruik maken van collectieve inkoopacties van o.a. vrijwilligersorganisatie Energierijk (EnergieRijk Houten voor bewoners door bewoners die je ook kan adviseren over subsidiemogelijkheden. Beschik je over een huurwoning benader dan je woningbouwcorporatie of verhuurder. Bezit je een appartement, dan is toestemming van de Vereniging Van Eigenaren nodig”.

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

Zonnepanelen gaan erg lang mee. De meeste modellen wel 20-25 jaar. De omvormers die nodig zijn om de stroom om te zetten in elektriciteit gaan wat korter mee. Circa 10-12 jaar.

Zonnepanelen zijn goed te recyclen. Het is alleen nog commercieel niet interessant om dit te doen. Er zijn wel veel ontwikkelingen op dit gebied en de verwachting is dat dit de komende jaren gaat toenemen (bron Hoe circulair is een zonnepaneel? (tudelft.nl)) Ook is er in Nederland een stichting opgezet (stichting ZRN) die recycling van zonnepanelen in Nederland wil bevorderen. (bron Zonnepanelen recyclen: wat als de zonnepanelen te oud zijn? (zonneplan.nl))

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren niet gestegen, maar gedaald. Tussen 2011 en 2021 daalde de prijs met 37%. Helaas zijn in 2022 de panelen weer duurder geworden. Dit heeft te maken met de grote vraag naar zonnepanelen en hogere kosten voor productie en transport. De terugverdientijd van zonnepanelen is ongeveer 8 jaar. Bron: Prijs en opbrengst zonnepanelen | Milieu Centraal

Zonnepanelen op grote daken

Naast zonnevelden en windmolens wordt er ook gewerkt aan zonnepanelen op grote daken en op carports boven parkeerplaatsen. Zo zijn er eind 2022 ruim 51000 zonnepanelen op grote daken geplaatst. Dit zijn daken met meer dan 40 zonnepanelen (meer dan 15 Kilowattpiek). Dit is goed voor 13.000 Megawattuur aan duurzame stroom. Dit komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van ruim 5000 huishoudens. De energie coöperaties in Houten werken aan het realiseren van zonnepanelen op grote daken.

Zonnevelden

Zonnevelden zijn een verzameling zonnepanelen die op een frame of een ander soort drager rechtstreeks op de grond worden geplaatst. Dit kunnen ook drijvende panelen op water zijn. De zon zorgt voor de productie van stroom. Hoeveel stroom het zonneveld produceert hangt af van de oriëntatie naar de zon en het aantal zonnepanelen per hectare. In Houten is vergunning verleend voor zonnevelden op 5 locaties. Op twee locaties wordt al stroom geleverd en is het zonneveld in werking. Voor één locatie loopt nu nog een vergunningprocedure. Dit is totaal bijna 100 hectare. Gezamenlijk produceren deze zonnevelden jaarlijks stroom voor 30.000 – 35000 huishoudens.

Drie belangrijke vragen en antwoorden

Er zijn agrariërs die stoppen of op een andere manier inkomsten zoeken. Veel agrariër verkopen dan hun gronden aan een ontwikkelaar. Soms komen hier dan woningen, maar ook steeds vaker zonnepanelen. Het totale oppervlak van Nederland bedraagt 4,2 miljoen hectare. Ongeveer de helft wordt gebruikt als landbouwgrond (bron cbs.nl).

Uit onderzoek van Energie onderzoekcentrum Nederland (ECN) blijkt dat Nederland in 2030  zonnestroom kan produceren op slecht 35 vierkante kilometer agrarische grond. Dit betekent dat in 2030 slechts 0,2 % van de totale Nederlandse landbouwgrond nodig is. Bron: Solar Magazine - Holland Solar: zonneparken leggen minimaal beslag op landbouwgrond

In 2022 was 40% van de totale elektriciteitsproductie in Nederland duurzaam opgewekt. Ongeveer 14% hiervan was door zonnepanelen op land en op daken.  Bron Solar Magazine - Nederland wekte in 2022 ruim 40 procent meer stroom op met zonnepanelen

De voorkeur voor het opwekken van elektriciteit gaat naar zonnepanelen op daken. Helaas blijken daken niet altijd geschikt. Het is duur om het dak te versterken of om nieuwe elektriciteitskabels neer te leggen. Daarom lukt dit niet altijd en zijn er ook nog zonnepanelen op land nodig, maar ook in geluidschermen of langs snelwegen.  Daar werkt de Rijksoverheid aan in het OER programma (Opwek Energie op Rijksgrond). Projecten | Energie op Rijksgrond

Grondgebonden zonneparken kunnen de bodem afsluiten voor regenwater en licht. Dit is slecht voor de bodem. Zo worden er door verschillende onderzoeksbureaus onderzocht wat de effecten zijn voor de bodem (bron: Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven | Atlas Leefomgeving. Door rekening te houden met de manier van plaatsen (hoogte panelen, hellingshoek en ruimte tussen panelen) kan er rekening met de bodem worden gehouden.