Bouwen voor Houten, dat doen we met elkaar

Hoe doen we dat: bouwen voor Houten? Dat gaat als volgt. In vier gebieden in Houten onderzoeken we met elkaar de mogelijkheden voor nieuwe woningen. In samenspraak met jou – inwoners, ondernemers en belanghebbenden – start de gemeente de ontwikkeling en realisatie. Samen krijgen we inzicht in alle wensen en eisen en maken we de juiste keuzes voor de toekomst. Inderdaad: Bouwen voor Houten, dat doen we met elkaar.  

Veel mensen denken met ons mee over de gebiedsontwikkeling in Houten en dat stellen we zeer op prijs. Veel mensen hebben ook vragen. Hieronder lees je de antwoorden op de meeste gestelde vragen. De vragen staan gerubriceerd in vier onderwerpen: participatie, wonen, bouwen en werken. Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten via bouwenvoorhouten@houten.nl.  

We houden je op de hoogte via de pagina met gemeentenieuws in de lokale krant, social media en via het participatieplatform houtenpraatmee.nl. Door op dit participatieplatform het project op houtenpraatmee.nl te volgen (klik op de knop 'volgen’ rechtsboven) ontvang je automatisch een e-mail als er nieuws is. 

Participatie 

Vraag: Wat gaat de gemeente de komende tijd doen? 

Antwoord: Over de gebieden centrum, De Molenzoom en De Koppeling verzamelen we alle input van belanghebbenden en laten we deze gebieden analyseren door een stedenbouwkundig bureau. Dit bureau maakt per deelgebied schetsen. Samen met overkoepelende kaders worden de schetsen samengevoegd tot een gebiedsvisie centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Deze gebiedsvisie moet eind 2024 klaar zijn. 

Vraag: Waarom zouden we tijd en energie in participeren steken? Bij de ruimtelijke koers is het achteraf ook zonde van de tijd geweest. 

Antwoord: Zonder overkoepelend ruimtelijk plan (gebiedsvisie) kunnen er geen veranderingen in gang gezet worden. Zo’n gebiedsvisie vormt het kader voor een nieuwe invulling van het gebied zodat er niet steeds ad hoc ruimtelijke ontwikkelingen hoeven worden afgewogen, want dat kost meer tijd. Tijdens de ontwikkeling kun je als belanghebbende je wensen en kansen kenbaar maken zodat daar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden in de ontwikkeling van de gebiedsvisie. 

Vraag: Waarom horen we soms wat meer, dan weer wat minder? 

Antwoord: Het inrichten van een participatieproces vraagt een zorgvuldige voorbereiding, zodat we zeker weten dat we niemand vergeten. We willen met elkaar de verwachtingen afstemmen en over de juiste onderwerpen praten. Het verwerken van de opgehaalde informatie gebeurt achter de schermen en is een zorgvuldig proces dat tijd kost. Mocht u vragen hebben of iets mee willen geven dan kan dat door op donderdagmiddag langs te komen bij ons werkatelier of door een mail te sturen naar bouwenvoorhouten@houten.nl

Vraag: Op welke momenten en waar kunnen wij onze inbreng kwijt? 

Antwoord: Op houtenpraatmee.nl kun je je wensen en zorgen op elk moment delen. Je kunt ook een mail sturen naar bouwenvoorhouten@houten.nl. En je bent van harte welkom op de bijeenkomsten die we organiseren. Bovendien kun je elke donderdag tussen 13- 16 uur in het werkatelier op de begane grond van het gemeentehuis langskomen als je een vraag hebt. Houd voor de data en locaties de pagina met gemeentenieuws in de lokale krant, social media of het participatieplatform houtenpraatmee.nl in de gaten. Door het project op houtenpraatmee.nlte volgen (klik op de knop 'volgen’ rechtsboven) ontvang je automatisch een e-mail als er nieuws is. 

Vraag: Wat gaan jullie doen met onze tips, zorgen en ideeën? 

Antwoord: We verzamelen alle tips, zorgen en ideeën die zijn binnengekomen tijdens de bijeenkomsten, via mails en houtenpraatmee.nl. Afhankelijk van wat aangedragen wordt, kijken we of dit past in een gebied. Er zijn kaders waarbinnen we het opgehaalde wegen. Zo moeten tips en ideeën ook stroken met bijvoorbeeld de Woonvisie van de gemeente en het Houtens DNA

Vraag: Wie mag participeren en wanneer weet, zie of hoor ik wat jullie met mijn zorgen en wensen hebben gedaan?  

Antwoord: Alle betrokkenen in een gebied worden uitgenodigd om mee te denken. Een terugkoppeling hiervan volgt nadat alle betrokken partijen zijn bevraagd. Daarom duurt het soms wat langer voordat je weer van ons hoort. We onderscheiden vier groepen. Voor twee groepen (bewoners en ondernemers/eigenaars) was er in december 2023 een inloopbijeenkomst voor De Molenzoom. In januari en februari 2024 spraken we de andere twee groepen (overheidsinstellingen en belangengroepen). Voor het centrum en De Koppeling hanteren we een soortgelijke benadering. Dit gebeurt in de maanden april, mei, juni en juli 2024. Deze input wordt meegenomen bij het ontwikkelen van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt eind 2024 beoordeeld door het college en gaat daarna door naar de raad. Via houtenpraatmee.nl, de pagina met gemeentenieuws in de lokale krant en social media houden we je op de hoogte. 

Bouwen

Vraag: Ik ben een eigenaar van een pand en/of grond en wil snel aan de slag. Kan mijn locatie een prioritaire locatie worden?  

Antwoord: Nee dat kan niet. De huidige prioritaire locaties zijn aangewezen locaties. Dit is besloten door de gemeenteraad omdat er nog geen ruimtelijk kader was. Omdat we nu een nieuw ruimtelijk kader opstellen, is het vaststellen van prioritaire locaties niet meer nodig. De gebiedsvisie moet eind 2024 klaar zijn. 

Vraag: Is er al een kader waarmee ik als eigenaar van een pand en/of grond aan de slag kan?  

Antwoord: Nee, op dit moment wordt er gewerkt aan de stedenbouwkundige schetsen van de verschillende gebieden van het centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Deze schetsen vormen de basis voor de uiteindelijke gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is eind 2024 gereed en is het kader waarmee je aan de slag kan. 

Vraag: Als mijn initiatief financieel niet haalbaar is, kan ik dan subsidie krijgen? 

Antwoord: De gemeente zelf heeft geen subsidie tool. De overheid stelt per jaar een aantal subsidies vast. Afhankelijk van de aanvraag en het tijdstip van indienen, ondersteunt de gemeente bij het doen van een eventuele subsidie als een project hiervoor in aanmerking komt. Je kunt hierover informatie vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Wonen 

Vraag: Voor wie worden er woningen gebouwd? 

Antwoord: Er komen woningen voor alle doelgroepen, maar met name voor starters en senioren om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. 

Vraag: Komen er ook betaalbare woningen? 

Antwoord: Ja die komen er. De gemeenteraad heeft vastgesteld, dat van de nieuw te bouwen woningen 66% betaalbare huur en koop wordt. En 30% van de woningen geschikt moet zijn voor sociale huur. 

Vraag: Is de wachtlijst voor sociale huurwoningen over een aantal maanden korter, of gaat het om jaren? 

Antwoord: Woningcorporatie Wooninbeheert de wachtlijst voor sociale huurwoningen. De corporatie is bezig met plannen en wordt betrokken bij onze planvorming. Het duurt nog wel even voordat deze plannen klaar zijn, dus ook nog wel even voor er effecten op de wachtlijst te zien zijn. 

Vraag: Wanneer worden er woningen opgeleverd? 

Antwoord: De daadwerkelijke bouw wordt uitgevoerd door marktpartijen, daar heeft de gemeente geen invloed op.  De gemeente ontwikkelt hiervoor wel een gebiedsvisie zodat het voor ontwikkelende partijen mogelijk wordt om plannen te maken die passen binnen de kaders van de gemeente. Het streven is om jaarlijks 300 woningen op te laten leveren. 

Werken 

Vraag: Ga ik als eigenaar van grond en/of pand(en) in het gebied worden uitgekocht? 

Antwoord: De gemeente heeft hier op dit moment geen plannen voor. 

Vraag: Kunnen er ook extra bedrijven op De Molenzoom komen? 

Antwoord: Het streven is om van De Molenzoom een gebied te maken waar zowel gewoond als gewerkt kan worden. De huidige bedrijven die ook goed in een woonomgeving passen, kunnen blijven zitten. Leegstaande kantoren kunnen op nieuw bezet worden of een nieuwe functie krijgen zoals wonen. 

Vraag: Kunnen er ook winkels bij komen? Bijvoorbeeld op De Molenzoom of rondom De Koppeling? 

Antwoord: Het Rond, het Oude Dorp en Castellum blijven in de toekomst onze kernwinkelgebieden. De gebiedsvisie die eind 2024 wordt opgeleverd, geeft meer duidelijkheid welke voorzieningen er op de Molenzoom en de Koppeling nodig zijn. 

Vraag: Blijven de kantoren goed bereikbaar?  

Antwoord: Ja, dat is een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze gebiedsvisie. 

De keuze van de locaties 

In drie gebieden – het centrum, De Molenzoom en De Koppeling – is er ruimte voor woningbouw. Dat komt omdat we bijvoorbeeld meer digitaal winkelen, wat een reden is om winkels te verplaatsen. En nu mensen meer thuiswerken, zijn er minder kantoren nodig. De vraag naar nieuwe woningen is echter groter dan de mogelijkheden in het centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Daarom is ook Houten-Oost nodig. Samen bieden deze vier gebieden voldoende ruimte voor een woonomgeving waar inwoners ook in de toekomst prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.   

Waarom, hoe en voor wie gaan we bouwen? 

De vergrijzing zet door, de doorstroming stagneert en er is meer behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens. Gemeente Houten prioriteert daarom het mogelijk maken van 4.750 nieuwe woningen in de periode van nu tot 2040, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Uitgangspunten voor het realiseren van deze woningen zijn het Houtens DNA en de woonvisie 2021-2030. Het ‘Houtens DNA’ is een verzameling van kernwaarden die – volgens inwoners en deskundigen – Houten maken tot wat het nú is. In de woonvisie staat verwoord dat er in Houten vooral vraag is naar betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en inwoners met extra zorgbehoeften. 

Wanneer gaan we bouwen?

‘Bouwen voor Houten’ is een proces van jaren waarin de gemeente verschillende mogelijkheden verkent met inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden. Op het digitale platform Houtenpraatmee.nl blijft u op de hoogte van de stappen die worden gezet, zodat u weet wanneer en op welke manier er gelegenheid is om mee te denken. 

Ga naar Houten praat mee

Meer weten?

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar bouwenvoorhouten@houten.nl