Auto anders - trein prominent aanwezig

Het anders omgaan met de auto is typerend voor de kern Houten. Er is geen doorgaand autoverkeer tussen de wijken. Als je met de auto van de ene wijk naar de andere wil, is er maar één route: via de Rondweg. Het scheiden van langzaam- en snelverkeer is vanzelfsprekend. Als het langzaam- en snelverkeer elkaar ontmoeten, krijgt langzaam verkeer voorrang. Via de Rondweg is Houten verbonden met het hoofdwegennet. In en vanuit Houten is Utrecht en de rest van Nederland ook met de trein goed bereikbaar. Dit komt omdat Houten in het midden van het land ligt en twee treinstations bezit. Dit samen draagt eraan bij dat Houten voor verschillende leeftijden een aantrekkelijke plek is om te wonen en te werken. 

Aanbevelingen

  • Benut de bedoeling van het concept ‘de auto anders’ en doordachte ontsluiting en bereikbaarheid voor nieuwe ontwikkelingen.
  • Versterk en verbeter de kwaliteit van het lokale openbaar vervoer voor inwoners met (toekomstige) mobiliteitsbeperkingen.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken