Houtense fietsstructuur - Gezonde mobiliteit

Houten heeft een uniek fietspadennetwerk. Samen met de groenstructuur is dit één van de belangrijkste inrichtingsprincipes voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. De woonwijken, voorzieningen en kernen zijn per fiets zeer goed bereikbaar.

De fietsverbindingen zijn doorlopend en gescheiden van het andere verkeer. Dit zorgt voor een veilige en toegankelijke manier om je te verplaatsen. Op de fiets kom je elkaar echt tegen, dat maakt onderling contact gemakkelijker. Je groet elkaar of stopt even voor een praatje. Dat geeft een gevoel van verbondenheid. Dit alles draagt bij aan de goede leef- en verblijfkwaliteit en aan een gezonde mobiliteit in Houten.

Aanbevelingen

  • Borg, versterk en verbeter de typisch Houtense inrichtings- en bereikbaarheidsprincipes in de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Besteed aandacht aan de veranderende eisen en wensen in de (fiets-)mobiliteit in combinatie met bevolkingssamenstelling en (toekomstige) mobiliteitsbeperkingen.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken