Buurten met eigen identiteit - menselijke maat

Houten heeft buurten en kernen met een eigen identiteit. Cultuur- en ontwerphistorie liggen hieraan ten grondslag. Het landschap en de cultuur van het Kromme Rijngebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn belangrijke pijlers voor de identiteit van Houten. De menselijke maat staat centraal. In Houten is stedenbouw het vertellen van een verhaal. Elke buurt is architectonisch herkenbaar en vormt een variatie binnen een samenhangend geheel.

De buurten hebben een ruime en overzichtelijke opzet met een lage bebouwingsdichtheid en meanderende wegen. De bebouwing is overwegend laag met karakteristieke hogere elementen op zorgvuldig uitgekozen plekken. Het toevoegen van een ruimer divers aanbod, een rijke mix van (betaalbare) gezinswoningen en appartementen, van koop en sociale huur, doet recht aan de gevarieerde bevolkingssamenstelling van Houten. Dit verenigt cultuurgeschiedenis en wensen en behoeften van inwoners. 

Aanbevelingen

Ontwikkel op basis van Houtense identiteit/DNA en in samenspraak met de bevolking, met oog voor inclusiviteit, kansengelijkheid en de verschillende generaties. Dat betekent naast laagbouw ook ruimte bieden aan gestapeld bouwen op strategische plekken als daarmee tegemoet kan worden gekomen aan woonwensen. Voorwaarde hierbij is aansluiting op de menselijke maat en het stedenbouwkundig verhaal van Houten.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken