Dorps karakter - bouwen aan gemeenschappen

Houten heeft een dorps karakter. Dat uit zich in, door inwoners gewaardeerde, kenmerken als rust, veiligheid en kind-vriendelijkheid. Maar ook in betrokkenheid, saamhorigheid, gemoedelijkheid en vele actieve vrijwilligers.

In Houten stapelen we geen stenen, maar bouwen we aan gemeenschappen. De gedachte is dat statuur niet is af te zien aan de woning of buurt waarin je woont. Elkaar kunnen ontmoeten staat voorop. Dat geldt zowel voor ouderen als voor jongeren. Een openbare ruimte en woonvormen die daarvoor de mogelijkheden bieden, vormen daarin de rode draad. Dit draagt bij aan de sociale samenhang.

Aanbevelingen

  • Maak nieuwe plekken of vernieuw plekken voor ontmoeting of activiteiten, die aansluiten bij de overzichtelijke schaal en bijdragen aan het bouwen van gemeenschappen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het centrumgebied, buurtontmoetingsplekken, transformatiegebieden en nieuwe woon- en werklocaties.
  • Benut de kenmerken van een dorps karakter en bevorder doorstroming, door inwoners (ouderen én jongeren) actief te betrekken bij het creëren van de woonvorm of buurt die past bij hun wensen en levensfase, met oog op de toekomst.

Nieuwsgierig naar de andere kernwaarden van het Houtens DNA?

Klik op de afbeeldingen om de andere kernwaarden te bekijken